rssheader

26/09/2021

Cà Mau tăng cường chống bạo lực học đường, quản chặt lạm thu

Bình Phú - 15/10/2020, 15:53 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Nghiên cứu thiết lập các kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường

Vấn đề tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Công an tỉnh; các Sở: GD&ĐT, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, TP Cà Mau tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục.

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình học sinh và cộng đồng về phòng, chống bạo lực học đường.

Các sở, ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình học sinh và cộng đồng về phòng, chống bạo lực học đường và phát hiện, thông báo, tố giác, ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo lực học đường.

Nghiên cứu thiết lập các kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường như: hộp thư góp ý, đường dây nóng... Nhằm chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin về bạo lực học đường.

Xem xét, xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan để bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật; kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh.

Đối với các vấn đề bạo lực học đường thu hút sự quan tâm, theo dõi của dư luận xã hội, người đứng đầu, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn của cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ngay khi sự việc xảy ra và thường xuyên trong quá trình xử lý sự việc. Để kịp thời định hướng dư luận và ổn định tình hình, việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải đúng thẩm quyền và các quy định hiện hành.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, phòng, chống bạo lực học đường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chế tài, xử lý mạnh trường hợp vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Lê Quân có văn bản về việc thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020 - 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở GD&ĐT; UBND các huyện, TP Cà Mau thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020 - 2021 theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, TP Cà Mau và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện cơ chế thu, quản lý và sử dụng học phí, mức thu học phí; quản lý và sử dụng các khoản huy động tài trợ, ủng hộ tự nguyện.

Yêu cầu ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định. Thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

Ngoài ra, thực hiện công khai đầy đủ cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính. Tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trên địa bàn và quy trách nhiệm đối với chính quyền địa phương sở tại.

Các cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương cần phối hợp với các cơ quan chức năng để tăng cường quản lý nhà nước về thực hiện các khoản thu chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Có trách nhiệm hướng dẫn, thực hiện thanh kiểm tra, áp dụng chế tài xử lý mạnh các trường hợp vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt, phổ biến rộng rãi các văn bản chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện các khoản thu, chi đến các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý giáo dục. Yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ biến, tuyên truyền cho cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên hiểu rõ quy định, từ đó thực hiện quyên góp, ủng hộ trên cơ sở tự nguyện, công khai minh bạch giữa phụ huynh và cơ sở giáo dục theo đúng quy định. Công khai việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm