rssheader

22/09/2021

Bồi dưỡng trực tuyến cán bộ, giáo viên dạy học SGK Cánh Diều 

PV - 28/06/2021, 19:01 GMT+07 | Giáo dục
SGK Cánh Diều môn Ngữ văn lớp 6 SGK Cánh Diều môn Ngữ văn lớp 6

Tăng cường năng lực cho GV và CBQL

Mục đích bồi dưỡng là tăng cường năng lực cho giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý. Kế hoạch, dự kiến bồi dưỡng cho giáo viên dạy lớp 1, lớp 2, lớp 6 năm học mới 2021-2022 cùng cán bộ quản lý trong việc sử dụng sách giáo khoa Cánh Diều, triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khóa bồi dưỡng được lồng ghép trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên của ngành. Đây cũng là một phần trong tổng thời lượng 120 tiết được quy định theo Thông tư số 19/2019/TTBGDĐT ngày 12/11/2019, Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quân lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên. 

Thời lượng bồi dưỡng được tính tương đương 20 tiết. Hoạt động này trong Chương trình bồi dưỡng 02 theo Thông tư số 17/2019/TTBGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình bồi dường thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư số 18/2019/TTBGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình bồi dường thường xuyên cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên 100% các tỉnh, thành phố đã chọn SGK Cánh Diều đều tổ chức bồi dưỡng bằng hình thức trực tuyến theo các lớp học tương ứng với các môn học/hoạt động giáo dục đối với từng bộ sách giáo khoa Cánh Diều.

Giáo viên huyện Bình Chánh (TP HCM) dự lớp tập huấn SGK Cánh Diều

Căn cứ số lượng giáo viên tham dự bồi dưỡng, sở GD&ĐT đã sắp xếp, bố trí CBQL, giáo viên thành các lớp học theo môn học/hoạt động giáo dục, theo sách giáo khoa môn học. Nguyên tắc là phải đảm bảo 100% giáo viên dạy lớp 1, lớp 2, lớp 6 Cánh Diều và cán bộ quản lý được bồi dưỡng.

 Theo đó, các sở đã lập danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng tương ứng với mỗi lớp học của từng môn học/hoạt động giáo dục trong đó có đầy đủ thông tin về giáo viên; xếp lịch học cụ thể từng môn học/hoạt động giáo dục theo tiến độ thời gian quy định đảm bảo chất lượng; lên phương án bố trí địa điểm bồi dưỡng thuận lợi cho giáo viên tham gia bồi dưỡng online.

 Danh sách giáo viên các lớp bồi dưỡng được gửi đến các nhà xuất bản biên soạn SGK Cánh Diều để phối hợp trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Kết thúc đợt bồi dưỡng, các giáo viên được đánh giá thông qua bài kiểm tra onlile; những giáo viên không tham gia bồi dưỡng hoặc không đạt được mức đánh giá theo yêu cầu thì không bố trí dạy.

Sẽ hoàn thành trước 31/7

Về phía các đơn vị liên kết xuất bản bộ SGK Cánh Diều đã chuẩn bị đội ngũ báo cáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để triển khai bồi dưỡng cho 100% giáo viên dạy học lớp 1, lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022 và cán bộ quản lý theo tiến độ thời gian. Dự kiến, công tác triển khai bồi dưỡng cho CBQL và giáo viên hoàn thành trước ngày 31/7/2021. 

Tài liệu bồi dưỡng được biên soạn đầy đủ, bao gồm: sách giáo khoa đã được Bộ G&ĐT phê duyệt để sử dụng, tài liệu hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa, các bài dạy mẫu, các học liệu bổ trợ liên quan khi sử dụng sách giáo khoa…vv.

Các tài liệu này được số hóa và gửi liên kết (đường link) đến các sở GD&DT, các giáo viên ít nhất 5 ngày trước khi bồi dưỡng trực tiếp để giáo viên chủ động tìm hiểu và thảo luận trong quá trình tham gia các lớp bồi dưỡng.

Đồng thời, các sở GD&ĐT tiếp tục sử dụng trong quá trình tổ chức bồi dưỡng thường xuyên qua mạng Internet cho giáo viên. Trong quá trình tập huấn, các báo cáo viên giải đáp vướng mắc, băn khoăn của giáo viên tại và sẵn sàng hỗ trợ các giáo viên trong quá trình triển khai SGK Cánh Diều vào thực tiễn giảng dạy.

Ngoài ra, còn tổ chức xây dựng bài tập, câu hỏi đánh giá giáo viên sau bồi dưỡng để các sở GD&ĐT thực hiện việc đánh giá chất lượng giáo viên và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên theo quy định. Dự kiến sẽ đánh giá giáo viên sau bồi dưỡng từ 25-30/7/2021.

Với tinh thần “Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống”, các đơn vị liên kết xuất bản bộ SGK Cánh Diều đã và đang phối hợp với các Sở GD&ĐT nhằm triển khai tốt việc bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí sử dụng SGK, góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm