rssheader

21/10/2020

Bộ Quốc phòng và Bộ GD&ĐT giao ban về công tác GD-ĐT trong quân đội năm 2017

Minh Phong - 13/01/2018, 07:54 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Điểm nhấn là công tác tuyển sin đại học

Năm 2017, công tác tuyển sinh quân sự được triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng Quy chế của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Quốc phòng; tổ chức sơ tuyển đúng thời gian quy định, chất lượng thí sinh sơ tuyển được nâng lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo báo cáo của Cục nhà trường (Bộ Quốc phòng), một trong những kết quả của năm 2017 về giáo dục và đào tạo trong quân đội là đó là công tác tuyển sinh đào tạo đại học. Cụ thể:

Hai Bộ đã phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, các trường THPT, thực hiện tốt công tác tuyên truyền tuyển sinh trong Quân đội. Tham gia với Bộ GD&ĐT về xác nhận chỉ tiêu.

Các học viện, trường Quân đội cử 350 cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức Kỳ thi THPT tại các tỉnh Quảng Trị, Bình Định và Thành phố Hà Nội; phối họp tổ chức thi và xét tốt nghiệp THPT cho 871 thí sinh trong Quân đội.

Bộ GD&ĐT đã thường xuyên chỉ đạo, theo dõi các kỳ thi tuyển sinh thực hiện đúng quy chế, xem xét giải quyết kịp thời các nội dung đề nghị của Bộ Quốc phòng về việc bổ sung quy chế tuyển sinh, có các giải pháp giúp Bộ Quốc phòng xét tuyển vào đại học quân sự theo địa chỉ sử dụng của Quân đội.

Tổ chức giao nhận 38.136 hồ sơ tuyển sinh; xây dựng và tập huấn phần mềm công tác tuyển sinh quân sự và công tác xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2017 đúng quy định.

Kết quả tuyển sinh đại học hệ quân sự đạt 100,04%; tuyển sinh hệ dân sự đạt 2.050 chỉ tiêu đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế.

Toàn cảnh hội nghị

Cũng trong năm 2017, công tác đào tạo đã đạt được những kết quả khả quan. Việc tổ chức thi tốt nghiệp cho các đối tượng đúng quy chế; nội dung, phương pháp tổ chức thi phù họp vói đối tượng.

Các trường trong quân đội đã chủ động đổi mới về chất và lượng câu hỏi thi, cấu trúc của đề thi tăng nội dung thực hành để nâng cao năng lực thực tiễn cho học viên. Học viên tốt nghiệp ra trường chất lượng tương đối toàn diện đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đào tạo và khả năng hoàn thành nhiệm vụ chức trách.

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chiến dịch - chiến lược: Thi, công nhận tốt nghiệp cho cán bộ đào tạo ngắn quân sự địa phương, cán bộ đào tạo cao cấp ngắn hạn chỉ huy tham mưu chiến dịch-chiến lược, cán bộ trung đoàn, sư đoàn, tỉnh, 100% tốt nghiệp khá, giỏi.

Đối với Đào tạo sau đại học: Tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện cho 184 nghiên cứu sinh; cấp cơ sở cho 242 nghiên cứu sinh; bảo vệ luận văn thạc sĩ cho 1.888 học viên cao học; Bác sĩ chuyên khoa I: 126 đ/c; Bác sĩ chuyên khoa II: 35 đ/c; Bác sĩ nội trú: 25 đ/c, đúng quy chế của Bộ GD&ĐT. Tăng cường hướng dẫn, bảo vệ luận văn, luận án bằng tiếng Anh, hướng tói hội nhập tiến trinh đào tạo trong khu vực và quốc tế.

Ông Nguyễn Huy Bằng - Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT phát biểu tại Hội nghị

Đối với đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học, tỷ lệ khá giỏi cao, đánh giá đúng năng lực, trình độ và khả năng vận dụng những kiên thức đã học vào thực tiễn; tập trung nâng cao kỹ năng thực hành, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng sự phát triển của vũ khí trang bị, nhất là vũ khí, trang bị mới.

Ngoài ra, Cục Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với Vụ Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ- Ban Tổ chức Trung ương, cơ quan thường trực Hội đồng giáo dục Quốc phòng an ninh (QPAN) Trung ương tổ chức tốt các khóa bồi dưỡng kiến thức QPAN cho gần 6.000 đối tượng.

Phối hợp với Bộ GD&ĐT và các Bộ, Ngành liên quan chỉ đạo nhiệm vụ đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở cho 2.056 đ/c. Tổ chức hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp THPT cho 871 thí sinh; THCS cho 72 thí sinh đúng quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Quốc phòng.

Cấp phát 60.678 phôi văn bằng, chứng chỉ các loại cho các cơ sở đầo tạo trong Quân đội, trong đó, cấp 14.769 phôi bằng đại học, cao đẳng, trung cấp.

Các đại biểu tham dự hội nghị

9 nội dung phối hợp trong năm 2018

Năm 2018, công tác phối hợp gữa Bộ Quốc phòng và Bộ GD&ĐT tiếp tục được đẩy mạnh trên nhiều phương diện như:

Thứ nhất, phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quy hoạch, kế hoạch;

Thứ hai, phối hợp thực hiện các đề án, dự án, chương trình phát triển giáo dục đào tạo trong quân đội;

Thứ ba, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ trong các trường quân đội;

Thứ tư, phối hợp trong công tác tuyển sinh, tạo nguồn đào tạo;

Thứ năm, phối hợp xây dựng, điều chỉnh quy trình, nội dung, chương trình đào tạo trong các trường quân đội;

Thứ sáu, phối hợp phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nghiên cứu khoa học trong quân đội;

Thứ bảy, phối hợp trong công tác kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo dục,

Thứ 8, hợp tác đào tạo với nước ngoài và các trường ngoài quân đội

Thứ 9, công tác bảo đảm. Theo đó tập trung ngân sách cho các dự án, đề án, kế hoạch đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và các cơ quan Bộ, ngành của Nhà nước đề xuất báo cáo Chính phủ tăng đầu tư cho các học viện, trường;

Ưu tiên bồi dưỡng, đào tạo ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị kỹ thuật thế hệ mới cho đào tạo nguồn nhân lực của các quân chủng, binh chủng kỹ thuật thế hệ mới cho đào tạo nguồn nhân lực của quân chủng, binh chủng tiến thẳng lên hiện đại; gắn kết chặt chẽ giữa thực tiễn nghiên cứu khoa học với phát triển công nghệ quân sự.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm