rssheader

25/11/2020

Bình Dương công bố xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành GD&ĐT

HB - 12/11/2019, 20:27 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo thông báo này, viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

Cơ sở giáo dục có nhu cầu về vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét và được Thủ trưởng đơn vị cử tham dự kỳ xét thăng hạng.

Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 3 năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự xét; có đủ phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét phù hợp với vị trí việc làm theo quy định. 

Lưu ý: Viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải có đủ hồ sơ và các minh chứng theo quy định. Đối với các tiêu chuẩn, tiêu chí không có minh chứng là các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, quyết định, bằng khen, giấy khen, đề tài, đề án hoặc sản phẩm được ứng dụng trong giáo dục, giảng dạy học sinh và tài liệu có liên quan thì minh chứng là xác nhận của Thủ trưởng đơn vị nơi đang công tác về năng lực của viên chức đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí đó.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 9/12/2019 đến 24/12/2019 (trong giờ làm việc hành chính), tại bộ phận một cửa của Sở GD&ĐT Bình Dương.

Giáo viên mầm non, tiểu học đăng ký dự xét thăng hạng lên hạng II phải tham gia sát hạch theo quy định. Dự kiến tổ chức sát hạch trong khoảng thời gian từ ngày 30/12/2019 đến ngày 8/1/2020. Dự kiến công bố kết quả ngày 24/2/2020.

Theo Sở GD&ĐT Bình Dương
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm