rssheader

26/02/2021

Bến Tre: Thực hiện nghiêm chế độ làm việc với cán bộ quản lý, giáo viên

Hải Bình - 05/07/2019, 10:58 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong đó ghi rõ: Thời gian làm việc của cán bộ quản lý là 40 giờ/tuần. Đối với cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học thực hiện dạy và học 5 ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), do đó cán bộ quản lý được nghỉ 2 ngày là ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

Đối với cơ sở giáo dục THCS, THPT, thực hiện dạy và học 6 ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 7), do đó cán bộ quản lý được nghỉ 2 ngày là ngày Chủ nhật và một ngày khác trong tuần.

Thời gian nghỉ hàng năm: Thực hiện theo Bộ Luật lao động; tức là mỗi năm, ngoài các ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ việc riêng (Điều 115, 116 Bộ Luật Lao động) thì cán bộ quản lý được nghỉ hằng năm là 12 ngày, cứ sau 5 năm được nghỉ thêm 1 ngày (Điểm a Khoản 1 Điều 111 và Điều 112 Bộ Luật Lao động).

Thời gian làm việc đối với giáo viên mầm non thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non.

Đối với giáo viên phổ thông, thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

Thời gian nghỉ hằng năm: ngoài nghỉ Tết âm lịch, nghỉ giữa học kỳ và nghỉ khác theo Bộ Luật Lao động thì thời gian nghỉ hè của giáo viên là mầm non là 8 tuần; với giáo viên phổ thông là 2 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật Lao động)

Thời gian nghỉ hè của giáo viên là do thủ trưởng đơn vị quyết định nên có thể bố trí nghỉ liên tục hoặc không liên tục và phải thông báo cho giáo viên được biết.

Nếu trong thời gian nghỉ hè của giáo viên mà giáo viên phải đi trực hè (nếu vượt quá giờ quy định) thì nhà trường phải thanh toán tiền thêm giờ theo quy định hiện hành.

Nếu trong thời gian nghỉ hè của giáo viên mà giáo viên được cấp trên điều động đi công tác thì thực hiện chi trả theo chế độ công tác phí.

Với nhân viên (văn thư, kế toán, y tế, thư viện, thiết bị, thí nghiệm, giáo vụ): Thời gian làm việc, thời gian nghỉ hàng năm thực hiện như thời gian làm việc, thời gian nghỉ hàng năm của cán bộ quản lý và do thủ trưởng đơn vị quyết định.

Bảo vệ, tạp vụ: Thời gian làm việc, thời gian nghỉ hàng năm thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và Hợp đồng lao động đã ký giữa thủ trưởng đơn vị với người lao động.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm