rssheader

28/10/2020

Bến Tre chấn chỉnh lạm thu năm học 2019-2020

Hải Bình - 19/08/2019, 10:50 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong đó yêu cầu các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, tuyên truyền chủ trương chấn chỉnh công tác thu, sử dụng có hiệu quả các nguồn thu hợp pháp trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2019-2020 theo hướng dẫn tại Công văn số 1016/SGD&ĐT-KHTC ngày 20/6/2019 của Sở GD&ĐT đến cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh; đồng thời thực hiện nghiêm túc công văn trên.

Cụ thể, theo công văn số 1016, nhà trường không được thu các khoản thu ngoài quy định như: Tiền bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trong nhà trường; tiền khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; tiền mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho nhà trường hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; tiền vệ sinh môi trường; tiền hỗ trợ các kỳ thi, tiền điện, nước sinh hoạt; tiền giấy kiểm tra, tiền mua vở có logo hình ảnh nhà trường; tiền mua sách vở tài liệu tham khảo, tiền công của phụ huynh đóng góp thay cho lao động của học sinh.

Ngoài ra, cơ sở giáo dục công lập không tổ chức thu hộ các khoản thu của tổ chức, đoàn thể trong nhà trường; không tổ chức thu tiền mua đồng phục cho học sinh trong nhà trường…

Tuy nhiên, hiện nay, một số cơ sở giáo dục công lập vẫn đang triển khai các nội dung thu không đúng qui định tại công văn nêu trên của Sở.

Thanh tra Sở, phòng GD&ĐT các huyện, thành phố sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi đầu năm tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn và xử lý nghiêm đối với người đứng đầu các cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng lạm thu; thu, chi không đúng qui định.

Sở GD&ĐT đồng thời đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo chấn chỉnh lạm thu trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, đồng thời có hình thức xử lí nghiêm đối với đơn vị, cá nhân cố ý thực hiện trái những qui định nêu trên.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm