rssheader

01/12/2020

Bắc Giang: Khảo sát chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tiểu học

Lập Phương - 16/03/2017, 20:07 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Theo đó, thời gian tiến hành trong tháng 10/2017. Nội dung khảo sát gồm: Kiến thức chuyên môn được đào tạo của bậc học tiểu học; các nội dung về quản lý chuyên môn, tài chính, tài sản, công tác quản lý và sử dụng đội ngũ; các nội dung hiểu biết về Luật Giáo dục, Luật Cán bộ, công chức; Điều lệ trường tiểu học.

Khảo sát theo hình thức trắc nghiệm. Bài trắc nghiệm gồm 100 câu hỏi, trong đó có 40 câu thuộc kiến thức chuyên môn được đào tạo của cấp học đang quản lý, 60 câu thuộc các nội dung, kiến thức về quản lý chuyên môn, tài chính, tài sản; công tác quản lý và sử dụng đội ngũ; hiểu biết về Luật Giáo dục, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức, Điều lệ trường tiểu học.

Thời gian làm bài 120 phút. Bài khảo sát đạt yêu cầu phải từ 50 điểm trở lên, nếu dưới 50 điểm thí cán bộ quản lý phải tự bồi dưỡng để tham gia khảo sát đợt sau.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm