rssheader

20/09/2020

Bắc Giang: Hội thảo trực tuyến giới thiệu SGK lớp 1 tại 11 điểm cầu

24/02/2020, 16:07 GMT+07 | Giáo dục
Bắc Giang: Hội thảo trực tuyến giới thiệu SGK lớp 1 tại 11 điểm cầu

Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo Sở GD&ĐT Bắc Giang, lãnh đạo và chuyên gia SGK của NXBGDVN; lãnh đạo, chuyên viên các phòng GD&ĐT; hiệu trưởng và GV của tất cả các trường tiểu học, THCS, trường phổ thông có cấp tiểu học.

Nội dung chính của hội thảo là giới thiệu 4 bộ SGK lớp 1 và 2 quyển sách tiếng Anh lớp 1 do NXB Giáo dục phát hành.

Tại Hội thảo, ông Hoàng Lê Bách - Tổng Giám đốc NXBGDVN đã trao đổi về tổng quan hoạt động biên soạn, in và phát hành SGK theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của NXB Giáo dục.

Các chuyên gia đã trao đổi trực tuyến với các cán bộ, GV của Bắc Giang về 4 bộ sách của NXBGDVN và các nội dung liên quan: Giới thiệu sách giáo khoa môn Tiếng Việt (Kết nối tri thức với cuộc sống); Sách giáo khoa môn Tự nhiên và Xã hội (Kết nối tri thức với cuộc sống); Thiết bị giáo dục trong chương trình, sách giáo khoa lớp 1; Thiết bị giáo dục trong chương trình, sách giáo khoa lớp 1; Giới thiệu sách giáo khoa môn Tiếng Việt (Cùng học để phát triển năng lực); Giới thiệu sách giáo khoa môn Tiếng Việt (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục); Hỗ trợ tập huấn qua mạng và hướng dẫn sử dụng tài nguyên điện tử trong dạy học theo sách giáo khoa lớp 1; Một số kinh nghiệm lựa chọn SGK và gợi ý tiêu chí lựa chọn sách SGK theo CTGDPT 2018; Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1.

Các chuyên gia, lãnh đạo Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT, cán bộ chuyên trách tiểu học, hiệu trưởng, các giáo viên… tham gia hội thảo trực tuyến trên tiếp tục thảo luận (xung quanh việc chọn SGK mới) trong cả ngày.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm