rssheader

16/08/2020

“Vì chất lượng giáo dục, vì học sinh”

Việt Hữu - 24/08/2017, 16:09 GMT+07 | Giáo dục
Ông Lê Thanh Liêm - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau báo cáo tại Hội nghị Ông Lê Thanh Liêm - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau báo cáo tại Hội nghị

Sáng 24/8, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017 và Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

Tại Hội nghị, ông Lê Thanh Liêm - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau đã báo kết quả hoạt động của ngành và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới 2017 - 2018.

Theo Sở GD&ĐT Cà Mau, toàn ngành giáo dục hiện nay có 36 đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT. Năm học 2016 - 2017, ngành giáo dục tỉnh Cà Mau nhận được sự quan tâm của Bộ GD&ĐT, đồng thời các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm, phối hợp chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo phát triển giáo dục. Góp phần nâng cao trình độ dân trí, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh một cách toàn diện.

Trong năm học 2016 - 2017 vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song toàn ngành giáo dục tỉnh Cà Mau đã có nhiều cố gắng nỗ lực và tập trung triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản theo Chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm trong năm học của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Cụ thể, ngành giáo dục Cà Mau đã quan tâm rà soát, sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục; đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo; công tác định hướng nghề được tăng cường, lồng ghép các chủ đề giáo dục hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông và hoạt động tư vấn tuyển sinh…

Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học; rà soát, đánh giá toàn diện việc triển khai dạy và học ngoại ngữ, tin học trong giao đoạn 2011 - 2016; điều chỉnh bổ sung dạ và học ngoại ngữ, tin học giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo để phù hợp với yêu cầu và tính hình thực tế.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng Công nghệ thông tin được đẩy mạnh, triển khai hiệu quả hệ thống các phần mềm; tăng cường phân cấp, giao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục và đào tạo; cơ sở vật chất nhiều trường được chuẩn hóa và từng bước hiện đại hóa; hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tỷ lệ trẻ em mầm non được đến trường tăng đáng kể; mô hình trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm được triển khai và đạt hiệu quả rất tốt…

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm học 2016 - 2017, ngành giáo dục Cà Mau vẫn còn vướng phải số tồn tại, hạn chế như: Tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ vẫn còn; việc dạy thêm, học thêm chưa được giải quyết triệt để…

Để khắc phục những hạn chế trên, Sở GD&ĐT Cà Mau đã đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho năm học mới với chủ đề “Vì chất lượng giáo dục, vì học sinh”.

Cụ thể, năm học 2017 - 2018, ngành giáo dục Cà Mau tiếp tục thực hiện có hiệu quả về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản theo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng giáo dục phẩm chất, năng lực của người học; đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông gắn với định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông…

Bên cạnh đó, ngành giáo dục Cà Mau cũng đẩy mạnh thực hiện những giải pháp cơ bản như: Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về GD&ĐT, nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp; tăng cường các nguồn lực đầu tư cho GD&ĐT; tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; đẩy mạnh công tác truyền thông về GD&ĐT, đặc biệt là đối với vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm