rssheader

29/07/2021

“Trường học hạnh phúc-Thầy cô hạnh phúc-Học sinh hạnh phúc”

Hải Bình - 03/05/2019, 13:39 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Kế hoạch đưa nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện gồm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ quản lý, NGNLĐ trong việc tiếp cận các văn bản pháp luật của Nhà nước, các qui định của Ngành và các chuẩn mực hành vi ứng xử trong môi trường giáo dục;

Hỗ trợ NGNLĐ có kỹ năng ứng xử sư phạm, nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp;

Phát hiện, tôn vinh và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình về xây dựng môi trường sư phạm; những tấm gương nhà giáo tận tụy, mẫu mực, có thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu, học tập và sáng tạo để lan tỏa trong toàn ngành, tác động tích cực tới cộng đồng xã hội.

Thực hiện kế hoạch này, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Phú Yên sẽ tạo dựng facebook của Công đoàn Giáo dục tỉnh; kết nối với facebook của Công đoàn Giáo dục Việt Nam để thực hiện tương tác, chuyển tải các nội dung hướng dẫn, tập huấn kỹ năng ứng xử sư phạm cho đội ngũ NGNLĐ.

Lựa chọn 1 trường để xây dựng mô hình điểm: “Trường học hạnh phúc - Thầy cô hạnh phúc - Học sinh hạnh phúc” báo về Công đoàn Giáo dục Việt Nam để nhận hướng dẫn cụ thể.

Nắm bắt kịp thời tình hình các trường học, tình hình NGNLĐ, phản ánh một cách đúng đắn, khách quan về CĐGD Việt Nam để có biện pháp giải quyết.

Đối với các đơn vị công đoàn cơ sở trực thuộc, cần có giải pháp động viên, khuyến khích CBNGNLĐ trong đơn vị biết rõ và thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo; phối hợp với chuyên môn đồng cấp xây dựng thiết chế văn hóa trường học an toàn, văn minh, tiến bộ; có giải pháp ngăn chặn các biểu hiện và hành vi vi phạm các quy định của ngành, pháp luật của Nhà nước ngay từ tổ công đoàn.

Đồng thời, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề liên quan đến năng lực ứng xử sư phạm, phẩm chất và đạo đức nhà giáo. Xây dựng facebook của đơn vị; kết nối với facebook của Công đoàn Giáo dục tỉnh để thực hiện tương tác, chuyển tải các nội dung hướng dẫn, tập huấn kỹ năng ứng xử sư phạm cho đội ngũ NGNLĐ…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm