#giáo dục toàn cầu

10 kết quả phù hợp

Xu thế giáo dục ngoài công lập

Xu thế giáo dục ngoài công lập

GD&TĐ - Hiếm có hội thảo quốc tế nào về giáo dục (của UNESCO) lại gây được sự tranh luận sôi nổi như chủ đề về trường tư và trường công.
Hệ thống hỗ trợ sẽ trở thành trợ giảng cho người học.

“Cánh cửa mới” cho giáo dục toàn cầu

GD&TĐ - Hệ thống hỗ trợ học tập thích ứng là một trong những công nghệ mở ra “thế giới mới” cho ngành Giáo dục. Hệ thống được điều khiển bởi trí thông minh nhân tạo, với khả năng cung cấp hướng dẫn cho người học.
Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề An Giang tích cực tham gia học tập trên máy.

Chuyển đổi số để giảm thuyết giảng

GD&TĐ - Theo chuyên gia, chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đang là xu hướng tất yếu, diễn ra nhanh, giúp đổi mới giáo dục theo hướng giảm thuyết giảng và truyền thụ kiến thức sang phát huy năng lực của người học.