Giáo dục giá trị văn hóa dân tộc cho học sinh dân tộc thiểu số

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sơn La cho biết, toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn ngành sẽ cùng tham gia giáo dục giá trị văn hoá cho học sinh dân tộc thiểu số.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mục tiêu Sở này đề ra là 100% các nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về công tác bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp các dân tộc thiểu số nhằm mục đích nâng cao dân trí, bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc; tích cực tuyên truyền để mở rộng và đa dạng hoá loại hình dạy chữ dân tộc trong trường phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Cụ thể nội dung về văn hóa các dân tộc được lưa chọn đưa vào trường học như sau:

Tổ chức học sinh tham gia các lễ hội văn hoá truyền thống, phong tục tập quán lành mạnh, các nghề thủ công truyền thống, văn hoá ẩm thực các dân tộc, các trò chơi dân gian, nhạc cụ dân tộc

Tổ chức giáo dục học sinh tìm hiểu các di tích lịch sử, di tích cách mạng, giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” , chăm sóc nghĩa trong liệt sĩ, thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Tăng cường sử dụng tiếng nói, chữ viết, các loại hình văn học nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống của dân tộc, tổ chức dạy chữ, tiếng dân tộc phù hợp với điều kiện của các nhà trường.

Lựa chọn một số địa chỉ tại địa phương (bản) nơi đó tập trung phong phú đặc sắc phong tục tục tập quán lành mạnh, phát triển nghề thổ công truyền thống, văn hoá ẩm thực… để tổ chức cho học sinh tham quan, tìm hiểu.

Hàng năm, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt đông ngoạn khoá để dần hình thành và phát triển kỹ năng tìm hiểu, phát hiện các giá trị văn hoá truyền thống, những đặc trưng văn hoá, bản sắc văn hoá dân tộc thông qua các hoạt động.

Sở GD&ĐT Sơn La cũng cho biết sẽ tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học về vấn đề giáo dục dân tộc cho học sinh dân tộc thiểu số trong các nhà trường.

Đồng thời, xây dựng môi trường văn hóa, môi trường giáo dục mang đậm tính chất, bản sắc dân tộc.