Giáo dục Cà Mau phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Tỉnh ủy Cà Mau vừa  làm việc với Đảng ủy Sở GD&ĐT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy Cà Mau do đồng chí Nguyễn Phúc Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, đã kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/1/ 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, tại Đảng ủy Sở GD&ĐT, giai đoạn 2019 - 2022.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy Cà Mau kiểm tra các nội dung: Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện kết luận số 44 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 107 của Tỉnh ủy Cà Mau; Phát động đảng viên, cán bộ ngành GD&ĐT tham gia đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ quan, đơn vị; Công tác xây dựng, triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về an ninh, trật tự; Xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh, trật tự trong các cơ sở giáo dục và kinh phí dành cho hoạt động này.

Báo cáo nêu rõ, Đảng ủy Sở GD&ĐT có 15 đồng chí, gồm 8 Chi bộ, với hơn 120 đảng viên. Trong thời gian qua, Đảng ủy thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, có lập trường quan điểm vững vàng, nêu gương trong học tập và rèn luyện, có lối sống lành mạnh.

Thực hiện tốt “5 tự quản, 3 tự phòng, 2 tự bảo vệ, 3 an toàn”, duy trì tốt đường dây thông tin, sẵn sàng giải quyết nhanh các sự vụ xảy ra ở bất cứ thời điểm nào. Đảng ủy Sở GD&ĐT, có Ban chỉ huy, có cán bộ, chiến sĩ tự vệ, được trang bị dụng cụ hỗ trợ và đủ điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.

Hàng năm, Đảng ủy Sở GD&ĐT chọn cử lực lượng dự các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ để làm nòng cốt trong phong trào quần chúng đảm bảo an ninh, trật tự trong cơ quan. Nhờ vậy, trong suốt thời gian qua, Đảng ủy Sở GD&ĐT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận, Trưởng đoàn kiểm tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Nguyễn Phúc Cường đánh giá cao việc triển khai, thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, tại Đảng ủy Sở GD&ĐT, giai đoạn 2019 - 2022.

Trưởng đoàn kiểm tra lưu ý, Đảng ủy Sở GD&ĐT cần phát huy thế mạnh hiện có, thực hiện tốt tiêu chí, tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” tại cơ quan, đơn vị, đồng thời, khen thưởng kịp thời cho phong trào này trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ