Giảm diện tích khu công nghiệp Tràng Duệ để xây nhà ở cho người lao động

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Tràng Duệ thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải từ 401,83 ha xuống 389,77 ha.
Giảm diện tích khu công nghiệp Tràng Duệ để xây nhà ở cho người lao động

Phần diện tích đất điều chỉnh giảm (12,06 ha) để xây dựng khu nhà ở công nhân cho người lao động thuộc Dự án của Tập đoàn LG Display.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hải Phòng tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan tổ chức lập, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Tràng Duệ và thực hiện các thủ tục đầu tư Dự án nhà ở công nhân theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; trong đó lưu ý phải đảm bảo tách biệt với khu vực sản xuất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và chỉ phục vụ cho người lao động thuộc Dự án của Tập đoàn LG Display, khu công nghiệp Tràng Duệ.