Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Giải pháp quan trọng khắc phục tiêu cực từ dạy học thêm trong chương trình mới

PV - 01/05/2019, 10:24 GMT+7 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet.Ảnh minh họa/internet.

Cử tri đề xuất phải thay đổi chương trình dạy học, cần giảm tải, vừa sức học sinh, coi trọng kỹ năng ứng dụng và thực hành, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá cho phù hợp, không chạy theo thành tích;

Cần có hình thức động viên, khuyến khích học sinh tự học ở nhà. Đồng thời cần tăng cường chức năng giám sát của các tổ chức Mặt trận, đoàn thể; có biện pháp chế tài nghiêm khắc, quy định thêm trách nhiệm đối với người đứng đầu khi để tổ chức, cá nhân trong đơn vị thực hiện sai quy định về dạy thêm và học thêm.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Việc dạy thêm, học thêm là nhu cầu có thực, xuất phát từ nguyện vọng của học sinh, gia đình, không chỉ riêng Việt Nam mà ở nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên ở một số nơi, nhất là các thành phố lớn, các khu đô thị, do nhiều nguyên nhân, tình trạng dạy thêm học thêm trái quy định vẫn chưa được khắc phục.

Để hạn chế, khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định, Bộ GD&ĐT đã và đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH, tiếp tục tinh giản nội dung dạy học đảm bảo không vượt quá yêu cầu cần đạt của chương trình; tăng cường hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức; thực hiện nghiêm việc kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, không nặng về kiểm tra kiến thức.

Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT đã ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, bảo đảm yêu cầu giảm tải, giảm hàn lâm, gắn với thực tiễn;

Thực hiện tốt phương pháp giáo dục tích cực, tăng cường hoạt động ngoại khoá, trải nghiệm cho học sinh; kiểm tra, đánh giá, thi cử nhẹ nhàng, không nặng về kiểm tra kiến thức mà tập trung đánh giá sự phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Bộ GD&ĐT xem đây là giải pháp quan trọng nhằm từng bước khắc phục tình trạng dạy thêm học thêm sai quy định.

Đồng thời Bộ GD&ĐT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh/thành phố làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn; cường chức năng giám sát của các tổ chức Mặt trận, đoàn thể. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm