Giải đáp về quy định hưởng phụ cấp thu hút

Giải đáp về quy định hưởng phụ cấp thu hút

(GD&TĐ) - Hỏi: Tôi là giáo viên công tác tại huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) từ năm 2003 - 2008, đã hưởng đủ 5 năm phụ cấp thu hút. Từ tháng 9/2008, tôi được chuyển công tác về xã khác cũng của huyện Tĩnh Gia, xã này được Nhà nước công nhận có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển.  Tuy nhiên, từ tháng 9/2008 đến nay tôi không được hưởng phụ cấp ưu đãi. Vậy xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc, Theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP, tôi có được hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thu hút hay không? - Nguyễn Văn Hướng (ngvanhuong@gmail.com)

* Trả lời:

Theo khoản 2 Điều 8 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP quy định, thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm. Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP cũng quy định thời gian hưởng phụ cấp thu hút của cán bộ công chức, viên chức là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là không quá 5 năm.

Theo thư bạn viết, hiện nay bạn vẫn đang công tác ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển. Nếu trước khi được cơ quan có thẩm quyền điều động, luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bạn công tác tại cơ sở giáo dục thuộc vùng thuận lợi, hết thời hạn công tác theo quy định (5 năm) nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì bạn tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 19/2012/NĐ-CP.

Ngoài ra, tại Điều 7 Chương II Nghị định số 61/2006/NĐ-CP quy định, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp ưu đãi mức 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và không hưởng phụ cấp ưu đãi đã quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Theo quy định nêu trên, nếu hiện nay bạn vẫn đang công tác tại xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển (xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển được quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP) thì bạn vẫn tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP.

GD&TĐ Online

Cô trò Trường THPT Công nghiệp (tỉnh Hòa Bình). Ảnh: NTCC

Cân nhắc cẩn trọng lựa chọn môn học

GD&TĐ - Quy định chặt chẽ trong việc chuyển đổi môn học và chuyên đề học tập lựa chọn nên năm học này, HS, gia đình cân nhắc cẩn trọng khi quyết định.