Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Gia Lai tuyển mới gần 1.000 giáo viên

Lập Phương - 20/11/2018, 14:06 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Tổng số nhu cầu tuyển dụng giáo viên năm học 2018 - 2019 của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở GD&ĐT, ngành GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố là 973 chỉ tiêu.

Các đơn vị, địa phương phải dành riêng tỷ lệ 20% trong tổng sổ chỉ tiêu tuyển dụng tại vị trí việc làm cẩn tuyển (theo từng môn học, cấp học và phải đáp ứng đủ điều kiện tại vị trí việc làm của người dự tuyển) để đảm bảo tỷ lệ người dân tộc thiểu số Jrai và Bahnar (có hộ khẩu tại tỉnh Gia Lai) vào viên chức, của đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển dụng.

Trường hợp tỷ lệ chỉ tiêu đăng ký đạt đủ từ 0,75 chỉ tiêu trở lên tại vị trí việc làm cần tuyển thì được tính làm tròn thành 1 chỉ tiêu.

Việc tuyển dụng viên chức giáo viên được thực hiện thông qua thi tuyển theo quy định tại Điều 23 Luật Viên chức năm 2010.

Cụ thể, người dự thi tuyển viên chức giáo viên phải thực hiện các bài thi: Thi kiến thức chung; thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; thi tin học văn phòng; thi ngoại ngữ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm