Gần 50 tuổi, mẹ chồng quyền lực của Hà Tăng vẫn tươi trẻ và sành điệu

Dù sắp bước sang tuổi 50 nhưng Thuỷ Tiên vẫn là một trong những biểu tượng nhan sắc trong giới showbiz Việt.  
Thuỷ Tiên vẫn là một trong những biểu tượng nhan sắc trong giới showbiz Việt.
Thuỷ Tiên vẫn là một trong những biểu tượng nhan sắc trong giới showbiz Việt.

Gần 50 tuổi, mẹ chồng quyền lực của Hà Tăng vẫn tươi trẻ và sành điệu ảnh 1

  • Gần 50 tuổi, mẹ chồng quyền lực của Hà Tăng vẫn tươi trẻ và sành điệu ảnh 2
  • Gần 50 tuổi, mẹ chồng quyền lực của Hà Tăng vẫn tươi trẻ và sành điệu ảnh 3
  • Gần 50 tuổi, mẹ chồng quyền lực của Hà Tăng vẫn tươi trẻ và sành điệu ảnh 4
  • Gần 50 tuổi, mẹ chồng quyền lực của Hà Tăng vẫn tươi trẻ và sành điệu ảnh 5
  • Gần 50 tuổi, mẹ chồng quyền lực của Hà Tăng vẫn tươi trẻ và sành điệu ảnh 6
  • Gần 50 tuổi, mẹ chồng quyền lực của Hà Tăng vẫn tươi trẻ và sành điệu ảnh 7
  • Gần 50 tuổi, mẹ chồng quyền lực của Hà Tăng vẫn tươi trẻ và sành điệu ảnh 8
  • Gần 50 tuổi, mẹ chồng quyền lực của Hà Tăng vẫn tươi trẻ và sành điệu ảnh 9
Theo Trí thức trẻ