Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Gần 2.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Quốc hội

Hải Minh - 09/05/2019, 16:13 GMT+7 | Thời sự
Ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày Báo cáo “Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân” trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quang KhánhÔng Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày Báo cáo “Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân” trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quang Khánh

Trong đó có 80 ý kiến, kiến nghị của cử tri được phản ánh qua các Đoàn đại biểu Quốc hội và hơn 1.800 ý kiến, kiến nghị của nhân dân được phản ánh qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên.

Dự thảo Báo cáo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam “Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân” nêu rõ thông tin trên.

Theo Báo cáo, cử tri và nhân dân vui mừng phấn khởi trước những kết quả toàn diện về kinh tế xã hội của đất nước năm 2018 và những tháng đầu năm 2019.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm có xu hướng giảm dần; an sinh xã hội được bảo đảm, việc chăm lo Tết Nguyên đán cho nhân dân được các cấp, các ngành quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Cử tri và nhân dân đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm, cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Quốc hội tiếp tục tăng cường giám sát chuyên đề, giám sát các bộ, ngành, địa phương về thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Chính phủ quyết liệt chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, giải quyết vấn đề Nhân dân quan tâm, bức xúc.

Nhiều bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tinh gọn bộ máy, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và Nhân dân nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân còn lo lắng về một số vấn đề như: tính tự chủ của nền kinh tế từng bước được nâng lên nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; năng suất lao động, năng lực cạnh tranh còn thấp so với các nước trong khu vực.

Tình hình mất an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường chưa được cải thiện; xuất hiện nhiều hành vi thiếu chuẩn mực về đạo đức, lối sống trong xã hội; một số vụ án giết người nghiêm trọng gây hoang mang trong xã hội; tình hình mua bán, vận chuyển ma túy diễn biến phức tạp; nhiều vụ tai nạn giao thông, cháy, nổ nghiêm trọng tiếp tục xảy ra; việc điều chỉnh giá điện, giá xăng tăng mạnh trong thời gian ngắn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh; tình hình khiếu nại, tố cáo còn bức xúc ở nhiều địa phương…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm