Đường dây nóng tiếp nhận thông tin lạm thu

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin lạm thu

(GD&TĐ) - Để tăng cường quản lý với các khoản thu ngoài học phí trong năm học 2013 - 2014, Sở GD & ĐT Hà Nội đang phối hợp với Sở Tài chính hoàn thiện văn bản quy định danh mục và mức thu ngoài học phí, tạo căn cứ pháp lý mạnh mẽ hơn trong quản lý, thực hiện.

Ảnh: MH ảnh 1
Ảnh: MH

Theo Phó Giám đốc Sở GD & ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống, để tránh những dư luận không hay mang tên "lạm thu" đầu năm học, nếu phụ huynh có bằng chứng các sai phạm về công tác thu - chi của các nhà trường thì hãy thông tin cho các cấp có thẩm quyền.

Đường dây nóng luôn tiếp nhận những thông tin này chính là danh bạ của các chuyên viên, cán bộ Sở GD&ĐT được công bố công khai trên trang web của ngành (www.hanoi.edu.vn).

Những người có trách nhiệm sẽ bảo vệ danh tính của phụ huynh và việc học tập của con em họ, đồng thời xử lý nghiêm khắc các cá nhân, đơn vị sai phạm.

Sự thông tin kịp thời, chính xác của phụ huynh là cách thức hữu hiệu để cùng ngành GD & ĐT Hà Nội chấn chỉnh tình trạng lạm thu ở các nhà trường, vốn là vấn đề dư luận rất quan tâm mỗi dịp đầu năm học mới.

Văn bản số 8568/SGD&ĐT- KHTC của Sở GD-ĐT Hà Nội đã quy định chi tiết về nội dung và mức thu của 4 khoản thu thỏa thuận gồm: Phục vụ bán trú, học 2 buổi/ngày, học phẩm và nước uống tinh khiết cho HS.

Để tránh tình trạng mỗi nơi thu một kiểu, Hà Nội cũng đã quy định mức trần cụ thể cho từng khoản với yêu cầu các trường căn cứ vào tình hình thực tế xây dựng dự toán chi để làm căn cứ tính toán mức thu và phải có văn bản thỏa thuận tới từng phụ huynh.

Cụ thể: Phục vụ bán trú: Chăm sóc bán trú: Không quá 150 nghìn đồng/học sinh/tháng; Trang thiết bị phục vụ bán trú: Không quá 150 nghìn đồng/ học sinh/năm học với cấp mầm non, cấp tiểu học không quá 100 nghìn đồng/học sinh/năm học.

Học 2 buổi/ngày: Tiểu học: Không quá 100 nghìn đồng/học sinh/tháng; THCS: Không quá 150 nghìn đồng/học sinh/tháng.

Học phẩm: Không quá 150 nghìn đồng/học sinh/năm học. Nước uống tinh khiết: Không quá 12 nghìn đồng/học sinh/tháng.

Bảo Minh