Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi): Phát triển các quy định về Kiểm định chất lượng

Minh Phong - 02/02/2019, 14:00 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Theo TS Phan Hồng Dương, dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) đã có sự kế thừa và phát triển các quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục.

TS Phan Hồng Dương cơ bản nhất trí với các nội dung được quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục tại Mục 3, Chương VIII Quản lý nhà nước về giáo dục trong Dự thảo Luật Giáo dục (Sửa đổi) được quy định trong 3 điều: Điều 108.

Nội dung quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục, Điều 109. Nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục và Điều 110. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

Theo TS Phan Hồng Dương, dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) lần này đã bổ sung nội dung mục đích của Kiểm định chất lượng giáo dục và quy định về Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của tổ chức, cá nhân nước ngoài và do nước ngoài thành lập.

Đây là những bổ sung có giá trị cao đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi thực tiễn trong quá trình áp dụng Luật Giáo dục thời gian vừa qua.

TS Phan Hồng Dương  

TS Phan Hồng Dương cũng góp ý vào một số nội dung cụ thể như: Khoản 1 Điều 108 “Nội dung quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục” nên bỏ cụm từ “Trong phạm vi cả nước”.

Điều 109. Nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục ở Khoản 1 nên thay cụm từ “ đúng pháp luật” bằng “tuân thủ pháp luật”.

Khoản 2 Điều 110 - Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục- nên quy định theo hướng:

Phương án 1: Tách ra theo hướng Chính phủ quy định về điều kiện thành lập, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định.

Còn Bộ GD&ĐT quyết định thành lập và quy định tiêu chuẩn hoặc quy trình đánh giá.

Khoản 2 Điều 110. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, sửa lại là: Chính phủ quy định điều kiện thành lập, giải thể, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; quy định điều kiện và thủ tục để tổ chức kiểm định nước ngoài được công nhận hoạt động tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động, giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; quy định tiêu chuẩn, quy trình đánh giá đối với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; công nhận tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài hoạt động ở Việt Nam.

Phương án 2: Theo hướng toàn bộ quy định về tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT quy định.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động, giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; quy định điều kiện thành lập, giải thể, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; quy định điều kiện và thủ tục để tổ chức kiểm định nước ngoài được công nhận hoạt động tại Việt Nam; quy định tiêu chuẩn, quy trình đánh giá đối với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; công nhận tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài hoạt động ở Việt Nam.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm