Dự thảo: Đại học vùng được phép tổ chức thi tuyển sinh riêng

Dự thảo: Đại học vùng được phép tổ chức thi tuyển sinh riêng

(GD&TĐ) - Theo dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên Bộ GD&ĐT vừa công bố xin ý kiến rộng rãi, Đại học vùng được phép tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng hoặc tham gia vào kỳ thi tuyển sinh chung do Bộ GD&ĐT tổ chức để tuyển chọn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh theo chỉ tiêu tuyển sinh đã đăng ký.

Trường ĐH Nông lâm - ĐH Thái Nguyên
Trường ĐH Nông lâm (ĐH Thái Nguyên)

Đại học vùng xác định chỉ tiêu đào tạo dựa trên nhu cầu đào tạo và năng lực về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo chất lượng khác, theo quy định của Bộ GD&ĐT và tổ chức đào tạo tại cơ sở chính và những địa điểm được các cơ quan quản lý nhà nước về GD-ĐT cho phép.

Giám đốc Đại học vùng căn cứ các quy định về tuyển sinh, đào tạo do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành và Quy chế này để quy định về tuyển sinh, đào tạo thống nhất trong Đại học vùng, sau khi thông qua Hội đồng đại học.

Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học thành viên, thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý quá trình đào tạo theo quy định của Đại học vùng; thực hiện cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo cho người học theo quy định.

Đại học vùng in phôi các loại văn bằng, chứng chỉ theo mẫu văn bằng, chứng chỉ do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành. Việc in, quản lý, cấp phát , thu hồi, hủy bỏ văn bằng thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên quy định tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên, bao gồm: vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đại học vùng; nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ sở giáo dục đại học thành viên; quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức; các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, tài chính và tài sản, thanh tra và kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật; mối quan hệ với gia đình người học và xã hội của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Quy chế áp dụng đối với các Đại học vùng, gồm: Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng; các cơ sở giáo dục đại học thành viên; các tổ chức và cá nhân có liên quan đến Đại học vùng. 

Lập Phương

Ảnh minh họa.

'Chìa khóa' để làm tốt môn Lịch sử

GD&TĐ - Học sinh nên sơ đồ hoá bằng sơ đồ tư duy, dựa trên kiến thức cơ bản trong quá trình học. Đây chính là “chìa khóa” để làm bài tốt môn Lịch sử...