Dự thảo Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể đã quán triệt Nghị quyết số 29

GD&TĐ - Dự thảo Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cá nhân và tập thể. Mới đây, Hội Cựu giáo chức Việt Nam cũng đã có văn bản góp ý cho dự thảo này. Báo Giáo dục & Thời đại xin được lược trích một số góp ý cho Dự thảo của Hội.
Dự thảo Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể đã quán triệt Nghị quyết số 29

Những ưu điểm nổi bật

Nhìn chung, Dự thảo Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể đã quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo.

Dự thảo đã quán triệt tinh thần chuyển định hướng giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực người học; Đã xác lập 2 giai đoạn của giáo dục phổ thông: giáo dục cơ bản (từ bậc tiểu học đến hết THCS) và giáo dục định hướng nghề nghiệp (3 năm học ở bậc THPT); có giải pháp khắc phục tình trạng quá tải của Chương trình giáo dục phổ thông, nhất là ở cấp THPT.

Ban soạn thảo đã xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông với định hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và từng bước hội nhập với thế giới.

Định hướng đó thể hiện ở việc tăng cường các môn học Ngoại ngữ, Tin học, Nghệ thuật, tích hợp một số môn truyền thống thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, áp dụng mô hình giáo dục STEM vận dụng tổng hợp các lĩnh vực: toán học - khoa học - công nghệ - kỹ thuật và hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục thông qua hoạt động thực tiễn và quan hệ cộng đồng.

Khuyến nghị về các giải pháp để bảo đảm tính khả thi của Chương trình

Thứ nhất: Sau khi ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông mới, cần khẩn trương xây dựng Chương trình các môn học/hoạt động giáo dục (HĐGD) và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện.

Cần xây dựng lộ trình áp dụng thay thế Chương trinh hiện hành (lần lượt từ các lớp nào của các cấp học, có giai đoạn thí điểm hay không thí điểm); kế hoạch chuẩn bị nguồn nhân lực và nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất (CSVC); phương án đổi mới thi cử, nhất là kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Thứ hai: Khó khăn lớn nhất của việc triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới là khâu chuẩn bị đội ngũ giáo viên (GV), cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) đủ năng lực thực hiện và chuẩn bị CSVC, trong bối cảnh nhiều trường còn thiếu phòng học, phòng học bộ môn, đồ dùng dạy học, thiết bị giáo dục.

Để đảm bảo tính khả thi của chương trình, đề nghị Ban soạn thảo làm rõ một số điểm sau: Chứng minh tính đổi mới căn bản, toàn diện của chương trình được đề xuất; Dự kiến tính ổn định về thời gian trong thực hiện nội dung chương trình, phương pháp đánh giá.

Dự kiến giải pháp đảm bảo thực hiện chương trình, trong đó có đội ngũ giáo viên như: Đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ của giáo viên; Bổ sung giáo viên chuyên biệt do chương trình yêu cầu (khoa học công nghệ kỹ thuật, giáo dục nghệ thuật…); Chế độ chính sách cho giáo viên thôi việc do không đáp ứng yêu cầu của chương trình.

Điều kiện đảm bảo ngân sách nhà nước thỏa mãn yêu cầu của chương trình với tư cách chương trình là văn bản chính sách của nhà nước, là cam kết nhà nước đảm bảo chất lượng và quan tâm đến điều kiện cơ sở vật chất trường học.

Ngoài ra, cần có phân kỳ thực hiện chương trình phù hợp với tiến độ biên soạn sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy; Điều kiện trang bị bổ sung cơ sở vật chất trường học; Điều kiện đảm bảo ngân sách tài chính nhà nước; Điều kiện đảm bảo đội ngũ giáo viên.

Ảnh minh họa/INT

Lộng ngôn

GD&TĐ - Không chỉ công chúng mà giới nghệ sĩ biểu diễn vẫn chưa thôi phản ứng khá gay gắt về phát ngôn của Trấn Thành.