Đồng Tháp: Tập trung thực hiện truyền thông Chương trình GD phổ thông mới

GD&TĐ - Để chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới (sẽ gọi là Chương trình) tỉnh Đồng Tháp đã có bước chuẩn bị khẩn trương. Địa phương tập trung đầu tư nguồn lực từ con người, cơ sở vật chất đến nâng cao trình độ đội ngũ để triển khai chương trình một cách hiệu quả nhất.

Đồng Tháp: Tập trung thực hiện truyền thông Chương trình GD phổ thông mới

Ông Bùi Quý Khiêm - Chánh Văn phòng, Sở GD&ĐT Đồng Tháp, cho biết:

Sở đã chỉ đạo trưởng phòng các Phòng GD&ĐT, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai 6 chuyên đề về đổi mới Chương trình. Sở đã có văn bản thông báo đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trước ngày 15/1/2018 bằng các hình thức phù hợp với điều kiện của đơn vị. Đối với việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, các đơn vị tiếp tục chủ động thực hiện việc rà soát đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý theo lộ trình thực hiện Chương trình.

Về chuẩn bị cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, các đơn vị phải chủ động kiểm tra, rà soát và tăng cường tính chủ động, tự chủ trong việc tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để phục vụ đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Đối với các Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phải tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu dạy học 2 buổi/ngày ở tất cả các trường tiểu học trong địa bàn.

Đối với kinh phí thực hiện đổi mới Chương trình, sau khi Bộ GD&ĐT ban hành văn bản hướng dẫn về kinh phí thực hiện đổi mới Chương trình, Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương; các cơ sở giáo dục xây dựng dự toán ngân sách, thực hiện và thanh quyết toán đúng quy định.

Đồng thời, trong xây dựng dự toán chi hàng năm từ nay đến năm 2024, ưu tiên đảm bảo, bố trí kinh phí để thực hiện việc đổi mới Chương trình đúng lộ trình từ tỉnh đến các địa phương.

Kết hợp kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và kinh phí mua sắm sách giáo khoa, thiết bị dạy học của Đề án nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Để tăng cường công tác truyền thông về GD&ĐT nói chung, về đổi mới Chương trình nói riêng, Sở chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện tốt Kế hoạch truyền thông về GD&ĐT giai đoạn 2017 - 2020 và báo cáo kết quả thực hiện đúng quy định; tập trung thực hiện truyền thông về đổi mới Chương trình theo định hướng của Bộ, Sở GD&ĐT...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bộ trưởng nội các chiến tranh Benny Ganzt

Căng thẳng chính trị Israel sôi sục

GD&TĐ - Sự chia rẽ và bất đồng trong nội các Israel về cách tiến hành và các ưu tiên của cuộc chiến chống lại Hamas đã âm ỉ kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu.
Bệnh đạo ôn hại lúa và hai chủng xạ khuẩn phòng trị hiệu quả bệnh đạo ôn hại lúa ở vùng đất nhiễm mặn.

Xạ khuẩn trị bệnh đạo ôn trên cây lúa

GD&TĐ - Việc nghiên cứu ứng dụng xạ khuẩn được xem là giải pháp đầy triển vọng và có nhiều tiềm năng thay thế thuốc hóa học để phòng, trị bệnh đạo ôn.