Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Đồng Tháp lưu ý xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục

Hải Bình - 23/04/2019, 10:08 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Theo đó, 1 trong những nguyên tắc thực hiện xét chuyển công tác là cơ sở giáo dục tiếp nhận phải có nhu cầu bổ sung viên chức theo quy định của trung ương, không vượt quá định mức giáo viên trên lớp, số lượng người làm việc theo từng vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chỉ tiêu số lượng người làm việc được UBND tỉnh giao hằng năm.

Điều kiện xét chuyển công tác với viên chức chuyển đi trong phạm vi tỉnh cụ thể như sau: Đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận cho chuyển công tác;

Đã được tuyển dụng, qua thời gian tập sự và được bổ nhiệm chính thức vào ngạch hoặc được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp theo quy định; không trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử;

Trường hợp viên chức đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết chuyển công tác của năm liền kề với năm xét chuyển công tác thì thời gian công tác phải từ đủ 36 tháng trở lên tại đơn vị đang công tác tính đến ngày nộp hồ sơ. Đối với viên chức chuyển công tác lần đầu và viên chức chuyển ra ngoài tỉnh thì không áp dụng;

Viên chức được cử đi đào tạo ở trong nước và ngoài nước bằng kinh phí từ ngân sách Nhà nước phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định trước khi chuyển công tác ra ngoài tỉnh.

Với tiếp nhận viên chức trong phạm vi tỉnh: ngoài đáp ứng các quy định trên, viên chức cần đủ tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp theo nhu cầu vị trí việc làm cần tiếp nhận theo quy định.

Đối với viên chức đang công tác ngoài tỉnh phải đáp ứng đủ các điều kiện: Đã được cơ sở giáo dục, cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét chấp thuận cho chuyển đi;

Đã được tuyển dụng, qua thời gian tập sự và được bổ nhiệm chính thức vào ngạch hoặc được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp theo quy định; không trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử;

Đủ tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp theo nhu cầu vị trí việc làm cần tiếp nhận theo quy định;

Được cấp có thẩm quyền đánh giá, phân loại viên chức tại năm học đang công tác đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên theo quy định hiện hành.

Hàng năm, Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện (Phòng GD&ĐT) chỉ thực hiện một lần việc giải quyết chuyển công tác viên chức trong phạm vi tỉnh, tiếp nhận viên chức ngoài tỉnh vào và chuyển viên chức ra ngoài tỉnh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm