Đồng Nai tuyển dụng giáo viên, nhân viên trường học

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Giáo viên các môn cần tuyển bao gồm: Giáo viên THPT: 7 Toán; 3 Lý, 7 Sinh, 9 Kỹ thuật công nghiệp, 4 Kỹ thuật nông nghiệp, 17 Tin học, 11 Văn, 4 Sử, 3 Địa, 2 Giáo dục công dân, 15 Anh văn, 1 tiếng Trung, 6 Thể dục, 5 Giáo dục quốc phòng.

Giáo viên THCS: 1 Toán, 1 Sinh, 1 Kỹ thuật công nghiệp, 1 Tin học, 1 Văn, 1 Địa, 1 Sử, 1 Giáo dục công dân, 1 Anh văn.

Giáo viên tiểu học giáo dục đặc biệt: 4 chỉ tiêu. Nhân viên trường học: 1 kế toán, 6 văn thư - thủ quỹ, 5 thư viện, 12 thiết bị - thí nghiệm, 5 y tế, 7 công nghệ thông tin, 2 giáo vụ.

Đối với Trường THCS - THPT Huỳnh Văn Nghệ, Sở GD&ĐT tổ chức xét tuyển nguyện vọng 2 (giáo viên, nhân viên) đối với các thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 ở các trường THPT và trực thuộc (nếu thí sinh có đăng ký nguyện vọng 2). Nếu thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng 2 phải cam kết phục vụ công tác với thời gian tối thiểu là 5 năm tại đơn vị.

Thời gian thu nhận hồ sơ từ ngày 8/8/2019 đến hết ngày 8/9/2019.

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng. Vòng 1, kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2, đối với giáo viên: Thực hành giảng dạy để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Thời gian thực hành 45 phút.

Đối với nhân viên: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Thời gian phỏng vấn 30 phút.