Điều ước cuối cùng của ông chồng

Trước khi chết, ông chồng thều thào với vợ: ""Em sẽ thực hiện một điều ước cuối cùng của anh chứ?"".
Điều ước cuối cùng của ông chồng

""Dĩ nhiên rồi ! Anh cứ nói".

""Khoảng nửa năm sau khi anh chết, anh muốn em tái giá với Peter".

""Nhưng anh vốn ghét anh ấy lắm mà?"".

""Đó là cách hiệu quả nhất để cho hắn biết thế nào là địa ngục"".

Theo news.zing.vn