Điều kiện nâng ngạch viên chức?

GD&TĐ - Hỏi: Tôi từng có hơn 10 năm làm công chức Nhà nước trình độ thạc sỹ. Tháng 10/2013 tôi chuyển sang công tác tại một trường cao đẳng sư phạm của địa phương theo nguyện vọng cá nhân. 
Ảnh có tính chất minh hoạ/Internet
Ảnh có tính chất minh hoạ/Internet

Tuy nhiên chỉ được xếp lương giảng viên không được là giảng viên chính. Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc, việc xếp lương của tôi như vậy đã đúng chưa? Nếu muốn chuyển giảng viên chính tôi có phải tham gia thi nâng ngạch nữa không và điều kiện như thế nào? – Trương Tiến Định (truongdinhhqhk@gmail.com)

* Trả lời: 

Theo Điều 20 Luật Viên chức, việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc đơn vị mới tiếp nhận và xếp bạn vào ngạch giảng viên cao đẳng là căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm cần tuyển dụng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và quỹ tiền lương của đơn vị.

Theo quy định tại điểm a, mục 3, phần II Thông tư số 79/2005/TT-BNV, trường hợp công chức, viên chức sau khi chuyển công tác mới, làm công việc gì thì bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức đó; được bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức nào thì xếp lương theo ngạch công chức, viên chức đó.

Căn cứ vào những quy định trên và theo thư bạn viết, việc bạn được xếp lương theo ngạch giảng viên cao đẳng là phù hợp với quy định hiện hành.

Còn theo quy định tại điểm b, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì khi thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng ngành, lĩnh vực (trước đây gọi là nâng ngạch) phải thực hiện thông qua việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Về trường hợp của bạn, bạn cần đối chiếu với quy định cụ thể của trường cao đẳng nơi bạn công tác để biết điều kiện, tiêu chuẩn dự thi hoặc xét thăng hạng (nâng ngạch).