Điều kiện được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi sinh

GD&TĐ - Tôi là giáo viên đã hết thời gian nghỉ thai sản. Tuy nhiên do sức khỏe còn yếu, tôi làm đơn đề nghị được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi sinh.
Điều kiện được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi sinh

Vậy trường hợp của tôi có được nghỉ dưỡng sức không? Tiền nghỉ dưỡng sức của tôi được tính như thế nào? – Nguyễn Thị Lan Phương ở TP Hồ Chí Minh (nglanphuong@gmail.com)

* Trả lời: Điều 37 Luật BHXH quy định lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày trong một năm với mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ tại cơ sở tập trung.

Tại Khoản 8, Điều 3 Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH ngày 21/8/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ, quy định mức lương tối thiểu chung làm căn cứ tính đóng và hưởng các chế độ BHXH theo quy định của Luật BHXH từ ngày 1/7/2013 được tính theo mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

Với quy định nêu trên, trường hợp của bạn, sau khi hết thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ thì trợ cấp được tính theo mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.