Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Điều chỉnh lương cho lao động nữ nghỉ hưu giai đoạn 2018 - 2021

Trung Việt - 13/11/2018, 19:46 GMT+7 | Thời sự
Chính sách điều chỉnh lương đối với lao động nữ có hiệu lực từ 24/12/2018Chính sách điều chỉnh lương đối với lao động nữ có hiệu lực từ 24/12/2018

Mức điều chỉnh được tính bằng mức lương hưu tính theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 hoặc Khoản 2 Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu. Cụ thể như sau:

Thời điểm thực hiện điều chỉnh được tính từ tháng lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu. Đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 1/1/2018 đến trước ngày được nhận lương hưu mới theo quy định tại Nghị định này, được truy lĩnh phần lương hưu chênh lệch tăng thêm giữa mức lương hưu trước và sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Nghị định.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 24/12/2018.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm