Điện Biên phấn đấu ‘5 không’ trong giải quyết thủ tục hành chính

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Tỉnh Điện Biên đang hướng tới mục tiêu “5 không” trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm góp phần công khai, minh bạch, phòng, chống tiêu cực.
Tỉnh Điện Biên lập chuyên trang chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân truy cập.
Tỉnh Điện Biên lập chuyên trang chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân truy cập.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên vừa ký, ban hành Kế hoạch số 2158 - Kế hoạch phát động và thực hiện Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch này tập trung vào 7 nội dung chính, trong đó, tỉnh đặt ra mục tiêu “5 không”, gồm: Xử lý văn bản không giấy tờ; họp không gặp mặt; giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính không tiếp xúc; thông tin không nhập nhiều lần; thanh toán không dùng tiền mặt góp phần công khai, minh bạch, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và an toàn dữ liệu...

Chủ tịch tỉnh yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số.

Xây dựng các chương trình, kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển đổi số, xây dựng các cơ chế, khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới, sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình mới.

Ưu tiên các nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, phát triển chính quyền số, trọng tâm là phát triển hạ tầng số, tạo lập dữ liệu mở, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, góp phần nâng cao chỉ số xếp hạng của tỉnh về chuyển đổi số hàng năm.

Huy động nguồn lực đầu tư, nâng cấp hạ tầng thiết bị và ứng dụng đồng bộ, hiện đại sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Xây dựng và tạo lập dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp khai thác, truy cập, sử dụng.

Công an xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ (Điện Biên) hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm VnEID - định danh điện tử trên điện thoại. ảnh 1
Công an xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ (Điện Biên) hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm VnEID - định danh điện tử trên điện thoại.

Đợt thi đua này có chủ đề “Tỉnh Điện Biên thi đua xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số góp phần phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân”.

Phong trào thi đua được chia thành 2 giai đoạn (giai đoạn 1 từ 2023 - 2025, giai đoạn 2 từ 2026 - 2030).