Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Điểm tin giáo dục

Lập Phương (TH) - 04/07/2018, 14:05 GMT+7 | Giáo dục

Hải Dương: Theo văn bản triển khai chương trình tiếng Anh 10 năm theo Đề án NNQG 2020 năm học 2018 - 2019 vừa được Sở GD&ĐT ban hành, HS lớp 6 THCS học chương trình mới phải đáp ứng 1 trong các điều kiện: Đã hoàn thành chương trình tiếng Anh 4 tiết/tuần ở tiểu học; có chứng chỉ xác nhận trình độ năng lực tiếng Anh bậc 1 theo Khung NLNN 6 bậc (hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương); đạt điểm khảo sát năng lực tiếng Anh do Sở GD&ĐT tổ chức từ 5,0 trở lên.

HS học lớp 10 THPT học chương trình mới phải đáp ứng 1 trong các điều kiện: Đã hoàn thành chương trình tiếng Anh mới cấp THCS; có chứng chỉ xác nhận trình độ năng lực tiếng Anh bậc 2 (hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương); đạt điểm bài thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019 từ 6,5 trở lên.

Cao Bằng: Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường (BLHĐ) trong các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX giai đoạn 2018 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu đặt ra là 100% các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống BLHĐ, rèn luyện kỹ năng sống cho người học; 100% công khai kế hoạch, các kênh tiếp nhận thông tin về BLHĐ; thực hiện các biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời khi có người học bị BLHĐ; 100% xây dựng, triển khai thực hiện bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; 100% cơ quan QLGD ở địa phương, cơ sở GD có quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc BLHĐ...

Bà Rịa - Vũng Tàu: UBND tỉnh ban hành kế hoạch điều tra, khảo sát “Đo lường sự hài lòng của người dân với dịch vụ GD công”. Thời gian thực hiện trong năm 2018. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở GD&ĐT tính toán để lựa chọn các đơn vị được khảo sát như sau: Chọn 3 đơn vị quận/huyện/thị xã thuộc 3 nhóm: Nhóm phát triển, nhóm trung bình và nhóm kém phát triển (mỗi huyện/thành phố chọn 1 đơn vị). Sau đó, việc chọn HS và cha mẹ HS để khảo sát tiến hành theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản. Sau đó, thực hiện điều tra, khảo sát đối với các đơn vị đã được chọn mẫu, thống kê, tổng hợp số liệu đưa ra kết quả. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm