Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Điểm thi có sự phân hóa rất rõ rệt

Hà Nguyên - 10/07/2018, 13:00 GMT+7 | Giáo dục
Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018

Hôm nay, (10/7), Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã hoàn thành công tác chấm thi THPT quốc gia năm 2018 và đang tổ chức kiểm dò kết quả nhập điểm, ghép điểm và báo cáo Bộ GD&ĐT theo quy định.

Dự kiến 7h sáng ngày mai (11/7), Sở GD&ĐT Đà Nẵng sẽ công bố điểm cụ thể.

Theo đánh giá của Sở GD&ĐT Đà Nẵng, kết quả thi phản ảnh sát với điểm đánh giá thường xuyên của học sinh và có sự phân hóa rất rõ rệt.

Môn Ngữ văn: có 5.577 thí sinh có mốc điểm từ 5 điểm trở lên, chiếm 55,12%; trong đó, ở mốc điểm 7 điểm có 332 thí sinh, mốc 8 điểm có 122 thí sinh, mốc 9.5 điểm có 1 thí sinh. Có 1027 thí sinh đạt từ điểm 7 trở lên, chiếm 9,57%

Môn Toán: có 6.270 thí sinh có mốc điểm từ 5 điểm trở lên, chiếm 56,44%; trong đó, ở mốc điểm 7 có 291 thí sinh, mốc 8 điểm có 55 thí sinh, mốc 9,6  điểm có 1 thí sinh. Có 1.002 thí sinh có mốc điểm từ 7 điểm trở lên, chiếm 9,02%.

Môn Ngoại ngữ: có 3.089 thí sinh có mốc điểm từ 5 điểm trở lên, chiếm 30,57%, trong đó, ở mốc điểm 7 điểm có 139 thí sinh, mốc 8 điểm có 83 thí sinh, có 2 thí sinh đạt điểm 10. Có 934 thí sinh có mốc điểm đạt từ điểm 7 trở lên.

Môn Lịch sử: có 631 thí sinh có mốc điểm từ 5 điểm trở lên, chiếm 10,03%; trong đó, ở mốc điểm 7 điểm có 16 thí sinh, mốc 8 điểm có 6 thí sinh, có 1 thí sinh đạt 9,5 điểm. Có 68 thí sinh có mốc điểm đạt từ 7 điểm trở lên.

Môn Địa lý: có 3678 thí sinh có mốc điểm từ 5 điểm trở lên, chiếm 60, 64%; trong đó, ở mốc điểm 7 điểm có 135 thí sinh, mốc 8 điểm có 41 thí sinh, có 1 thí sinh đạt 9,5 điểm, Có 467 thí sinh có mốc điểm đạt từ 7 điểm trở lên.

Môn Giáo dục công dân: có 5316 thí sinh có mốc điểm từ 5 điểm trở lên, chiếm 95,22%; trong đó, ở mốc điểm 7 điểm có 519 thí sinh, mốc 8 điểm có 334 thí sinh, có 1 thí sinh đạt điểm 10. Có 3041 thí sinh có mốc điểm đạt từ 7 điểm trở lên,

Môn Vật lý: có 2808 thí sinh có mốc điểm từ 5 điểm trở lên, chiếm 50,08%; trong đó, ở mốc điểm 7 điểm có 200 thí sinh, mốc 8 điểm có 57 thí sinh, có 2 thí sinh đạt điểm 9,5 điểm; Có 725 thí sinh có mốc điểm từ 7 điểm trở lên.

Môn Hóa học: có 2646 thí sinh có mốc điểm từ 5 điểm trở lên, chiếm 48,19%, trong đó, ở mốc điểm 7 điểm có 165 thí sinh, mốc 8 điểm có 42 thí sinh, có 4 thí sinh đạt điểm 10. Có 635 thí sinh có mốc điểm từ 7 điểm trở lên.

Môn Sinh học: có 1428 thí sinh có mốc điểm từ 5 điểm trở lên, chiếm 27,01%; trong đó, ở mốc điểm 7 điểm có 63 thí sinh, mốc 8 điểm có 24 thí sinh, có 4 thí sinh có điểm bài thi đạt 9 điểm. Có 259 thí sinh có điểm bài thi từ 7 điểm trở lên.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm