rssheader

06/05/2021

Vai trò của truyền thông trong đổi mới giáo dục

Nguyễn Minh Tường - 13/07/2017, 20:07 GMT+07 | Địa phương
Vai trò của truyền thông trong đổi mới giáo dục

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và đặc thù riêng của địa phương, ngành GD tỉnh Phú Thọ liên tục làm tốt công tác truyền thông GD. Từ năm học 2016 - 2017, trong phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở, Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách công tác truyền thông giáo dục của Ngành, còn ở các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục trong tỉnh người phụ trách truyền thông là thủ trưởng đơn vị.

Sở GD&ĐT Phú Thọ nhận thức rõ việc thông tin đầy đủ, chính xác cho Đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Do đó, Sở GD&ĐT Phú Thọ luôn chủ động, kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin cho Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh về những vấn đề GD&ĐT. Việc báo cáo, cung cấp thông tin cho Đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh do Giám đốc Sở trực tiếp thực hiện về các nội dung: Thông tin chung về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ của Ngành trong thời gian qua; đề xuất, kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh; giải đáp các thắc mắc, kiến nghị mà Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quan tâm.

Bên cạnh đó Sở GD&ĐT Phú Thọ cũng đã chủ động định kỳ hàng tháng, hàng quý và theo các chuyên đề báo cáo HĐND tỉnh về tình hình GD của địa phương để tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn trong thực hiện nhiệm vụ. Qua kết quả GD của địa phương cử tri rất đồng tình, nhất trí cao với các giải pháp của ngành GD Phú Thọ, trong kỳ họp HĐND tỉnh gần đây không có ý kiến chất vấn hoặc đề nghị giải trình trước diễn đàn Hội đồng Nhân dân về các vấn đề liên quan đến GD.

Bộ phận truyền thông của Sở tích cực, chủ động tham mưu giúp Giám đốc Sở đã tham gia các chuyên mục của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên sóng Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Phú Thọ như chuyên mục: “Giám đốc Sở với cử tri”, “Đại biểu dân cử với cử tri”. Giúp các Lãnh đạo Sở tham gia tọa đàm, phỏng vấn,… của các cơ quan truyền thông về việc thực hiện Thông tư 22/2016/TT- BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GD&ĐT; về công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia 2017 và các vấn đề báo chí quan tâm...

Căn cứ vào Kế hoạch Truyền thông chung của Bộ, đã xây dựng Kế hoạch Truyền thông của GD địa phương, có công văn gửi các trường, các cơ sở GD trên địa bàn thực hiện công tác truyền thông theo định hướng chung. Hàng năm, Sở GD&ĐT ký kết hợp đồng phối hợp truyền thông thường xuyên với các cơ quan truyền thông.

Từ thực tiễn địa phương, bài học kinh nghiệm đúc rút là, để làm tốt công tác truyền thông GD, cần nhiều giải pháp đồng bộ và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhưng xuyên suốt phải là cách làm bài bản, khoa học theo đúng chỉ đạo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo, tư vấn, phối hợp của Lãnh đạo Văn phòng Bộ, Trung tâm Truyền thông GD (Văn phòng Bộ). Tích cực học hỏi, tiếp thu, lắng nghe các kinh nghiệm truyền thông từ các đơn vị bạn và ngành khác. Làm tốt hơn nữa công tác truyền thông nội bộ.

Thay đổi nhận thức trong phối hợp làm việc với báo chí. Tôn trọng và chủ động cung cấp thông tin chính thống cho báo chí, cùng có sự chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm trong truyền thông về đổi mới GD.

Mỗi cá nhân làm công tác truyền thông và tập thể bộ phận truyền thông tích lũy trau rồi các kinh nghiệm xử lý khủng hoảng truyền thông để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo trong giải quyết công việc.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm