Địa phương sẵn sàng phương án thanh, kiểm tra các khâu Kỳ thi tốt nghiệp THPT

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được các địa phương sẵn sàng, như lên kế hoạch, bố trí nhân sự, triển khai tập huấn…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sẵn sàng phương án

Bà Đinh Thị Hường, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình cho biết, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; trong đó có yêu cầu cụ thể với công tác thanh tra, kiểm tra.

Cụ thể, trước thi sẽ tổ chức 3 đợt kiểm tra. Đợt 1 phân công 59 cơ sở giáo dục THPT có thí sinh đăng ký dự thi thực hiện kiểm tra chéo hồ sơ thi trong 2 ngày từ 13/5 đến 18/5/2024.

Đợt 2, Sở GD&ĐT thành lập đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị trước thi đối với các đơn vị đăng ký dự thi và các điểm thi từ 8/6 đến 19/6/2024.

Đợt 3, Ban chỉ đạo thi của tỉnh kiểm tra từ 17/6 đến 21/6/2024, thực hiện kiểm tra công tác chuẩn bị trước kỳ thi đối với các điểm thi.

Trong quá trình diễn ra Kỳ thi, Ban chỉ đạo thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác coi thi tại 38 Điểm thi (ngày 27 và 28/6). Ban chỉ đạo tổ chức kiểm tra công tác chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm trong thời gian chấm thi (từ ngày 1/7 đến 10/7/2024).

Sở GD&ĐT Hòa Bình phối hợp với cơ quan có thẩm quyền (theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT) thực hiện việc thanh tra, kiểm tra tại tất các khâu của Kỳ thi, cụ thể:

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2024; công tác chuẩn bị thi; thành lập Tổ trực thanh tra thi tại Sở GD&ĐT; công tác in sao đề thi; công tác coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp.

Nội dung, quy trình thanh tra thi thực hiện theo quy định tại Luật Thanh tra; Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của Bộ GD&ĐT.

Còn theo ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ, căn cứ vào số phòng, số thí sinh đăng ký dự thi, phương án tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Sở GD&ĐT giao cho Thanh tra Sở chủ trì thành lập đoàn thanh tra công tác chuẩn bị thi của Hội đồng thi, Điểm thi, khu vực chuẩn bị in sao đề thi tại TP Cần Thơ.

Cùng với đó, thành lập 1 đoàn thanh tra công tác coi thi để thanh tra công tác coi thi của HĐT, tổ chức thực hiện công tác coi thi tại các Điểm thi với số lượng như sau:Thành lập đoàn thanh tra cắm chốt tại 25 điểm thi. Thực hiện theo nguyên tắc:Dưới 20 phòng thi bố trí 2 người; từ 20 đến 30 phòng thi bố trí 3 người; từ 31 đến 40 phòng thi bố trí 4 người. Dự kiến cần 70 người làm công tác thanh tra cắm chốt tại các điểm thi.

Đối với các Điểm thi có các phòng thi bố trí phân tán hoặc nhiều tầng khác nhau thì số cán bộ thanh tra tra/Điểm thi có thể lớn hơn tùy theo tình hình thực tế do trưởng đoàn kiểm tra quyết định. Thanh tra viên được giao nhiệm vụ làm Trưởng đoàn xây dựng Kế hoạch thực hiện và trình Người ra Quyết định phê duyệt.

Thành lập 1 tổ trực thanh tra thi trực tiếp nhận thông tin, hướng dẫn các đoàn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quy định; kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, báo cáo Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Lãnh đạo Sở GD&ĐT theo quy định.

Đồng thời, thành lập đoàn thanh tra công tác chấm thi, phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Hải Bình

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Hải Bình

Rà soát điều kiện, tiêu chuẩn người tham gia thanh tra, kiểm tra thi

Ngoài yêu cầu phải đáp ứng đủ số lượng, ông Nguyễn Phúc Tăng cho biết, Sở GD&ĐT Cần Thơ yêu cầu Thanh tra Sở GD&ĐT rà soát điều kiện, tiêu chuẩn của người tham gia thanh tra, kiểm tra thi theo quy định của Bộ GD&ĐT; là các công chức, viên chức có đủ năng lực, kinh nghiệm xử lý tình huống bất thường trong quá trình thanh tra; nắm vững Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

100% nhân sự tham gia thanh tra thi phải tham dự tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi, đạt yêu cầu của bài kiểm tra sau tập huấn mới được làm nhiệm vụ thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Thanh tra Sở cũng được yêu cầu tham gia đầy đủ Hội nghị tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2024 do Bộ GD&ĐT tổ chức. Tham mưu và tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra cho nhân sự làm công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi tại địa phương.

Tại Gia Lai, Sở GD&ĐT đã ban hành kế hoạch số 1274/KH-SGDĐT về việc thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Trong đó nêu rõ điều kiện, tiêu chuẩn của người tham gia thanh tra, kiểm tra phải là thanh tra viên, công chức, viên chức của cơ quan Thanh tra tỉnh, các đơn vị thuộc/trực thuộc Sở GD&ĐT đối với đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở GD&ĐT.

Có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của thanh tra giáo dục; được đánh giá, xếp loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2023; đã tham dự tập huấn Quy chế thi, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi và đạt yêu cầu bài đánh giá sau tập huấn.

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm lựa chọn, đề xuất người tham gia các đoàn thanh tra/kiểm tra thi đáp ứng theo quy định.

Thanh tra Sở GD&ĐT tổ chức quán triệt Quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi và các quy định có liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia thanh tra, kiểm tra thi. Trong đó có yêu cầu về kiểm tra, đánh giá nghiệp vụ của người tham dự tập huấn.

Sở GD&ĐT Gia Lai cũng nhấn mạnh yêu cầu: Người đã tham gia đoàn thanh tra chấm thi tự luận thì không được tham gia đoàn thanh tra phúc khảo bài thi tự luận; người đã tham gia đoàn thanh tra chấm thi trắc nghiệm thì không được tham gia đoàn thanh tra phúc khảo bài thi trắc nghiệm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ