Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

“Di cư và đa văn hóa: Sự thay đổi, thích ứng và các vấn đề giới”

Đức Trí - 27/02/2019, 11:23 GMT+7 | Thời sự
Hội thảo nhận được sự quan tâm của học giả quốc tế và trong nước.Hội thảo nhận được sự quan tâm của học giả quốc tế và trong nước.

Tham dự có hội thảo có các học giả, đại biểu đến từ Hàn Quốc, In-đô-nê-xi-a, Trung Quốc, Băng-la-đét, Uzbekistan, Tây Ban Nha, Ấn Độ và một số nước khác; Các học giả, đại biểu Việt Nam gồm: Đại diện một số Bộ và cơ quan ngang Bộ; Đại diện Thường trực Đoàn Chủ tịch và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Các nhà khoa học đến từ các Viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Nghiên cứu và phát triển xã hội; Trung tâm Nghiên cứu Giới và Lãnh đạo - Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong phát triển…

Với mục đích chia sẻ và công bố kết quả nghiên cứu khoa học về sự thay đổi, thích ứng và các vấn đề giới trong bối cảnh di cư quốc tế và đa văn hóa diễn ra tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, và In-đô-nê-xi-a và một số quốc gia khác, hội thảo đã tập trung thảo luận về các vấn đề lý luận và thực tiễn về di cư và đa văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế nhìn từ tiếp cận giới và phát triển bền vững.

Từ đó, đề xuất các giải pháp hạn chế những mặt trái của di cư, tăng cường sự thích ứng của người di cư trong quá trình hội nhập quốc tế. BTC đã nhận được hơn 50 bài viết khoa học của các học giả trong và ngoài nước, lựa chọn ra 10 báo cáo khoa học tiêu biểu để trình bày và thảo luận tại Hội thảo.

Cũng theo BTC, giữa Học viện Phụ nữ Việt Nam và Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc đang xúc tiến nhiều dự định hợp tác toàn diện cả về giáo dục và nghiên cứu khoa học. Hai bên đã sơ bộ thống nhất các điều khoản chung và sẽ ký thỏa thuận hợp tác 5 năm giữa hai bên. Hội thảo khoa học quốc tế này sẽ là viên gạch đầu tiên đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và hiệu quả dựa trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau giữa 2 tổ chức, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm