ĐH Đà Nẵng: Giảm 8.000 hồ sơ đăng ký dự thi

ĐH Đà Nẵng: Giảm 8.000 hồ sơ đăng ký dự thi
Thí sinh hoàn chỉnh hồ sơ ĐKDT trước khi nộp tại Sở GD&ĐT Đà Nẵng
Thí sinh hoàn chỉnh hồ sơ ĐKDT trước khi nộp tại Sở GD&ĐT Đà Nẵng

Cụ thể, Trường Đại học Bách khoa: 17.392 hồ sơ so với 3.000 chỉ tiêu tuyển sinh; trong đó, số lượng hồ sơ khối A gồm: 16.146 hồ sơ; khối V: 1.246 hồ sơ.

Trường Đại học Sư phạm: 12.981 hồ sơ gồm khối A: 3.123 hồ sơ; khối B: 2.967 hồ sơ; khối C: 3.354 hồ sơ; khối D: 2.259 hồ sơ; khối M: 1.015 hồ sơ và khối T: 263 hồ sơ. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2010 của trường ĐH Sư phạm là 1.650.

Trường Đại học Kinh tế: 14.120 hồ sơ so với 1.840 chỉ tiêu.

Trường Đại học Ngoại ngữ: 5.743 HS gồm khối D1: 5.683 hồ sơ; khối D2: 2 hồ sơ; khối D3: 49 hồ sơ; khối D4: 9 hồ sơ. ĐH Ngoại ngữ có 1.235 chỉ tiêu tuyển sinh.

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum: 840 hồ sơ so với 350 chỉ tiêu. 

Căn cứ theo số lượng hồ sơ ĐKDT vào Đại học Đà Nẵng, thì tỷ lệ chọi cơ bản của các trường thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2010 sẽ là: Đại học Bách khoa 1/6; Đại học Sư phạm 1/8; Đại học Kinh tế 1/8; ; Đại học Ngoại ngữ 1/5; Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum 1/2.

Nguyên Anh

Ảnh minh họa Internet.

Tháo gỡ 'điểm nghẽn'

GD&TĐ - Việc hiểu và thực hiện nghị quyết hỗ trợ giáo dục mầm non ở các địa phương vẫn chưa đồng bộ và sâu rộng...