Đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Kiến trúc TP HCM

GD&TĐ - Trường Đại học Kiến trúc TP HCM đã hoàn thiện đề án và đáp ứng được các quy định về quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014. 
Đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Kiến trúc TP HCM

Xem nội dung chi tiết Đề án tuyển sinh riêng chính thức của Trường Đại học Kiến trúc TP HCM TẠI ĐÂY

Khi nào nên cắt amidan?

Khi nào nên cắt amidan?

GD&TĐ - Trường hợp được chỉ định cắt amidan là những bệnh nhân thường xuyên bị viêm amidan, tái đi tái lại nhiều lần.