Đẩy mạnh giải pháp bảo đảm an toàn cho trẻ

Đẩy mạnh giải pháp bảo đảm an toàn cho trẻ

Bộ GD&ĐT cho biết: Để phòng, chống tai nạn thương tích đối với trẻ em, HS, Bộ GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số 801/KH-BGDĐT ngày 4/11/2016 triển khai Quyết định số 234/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng thời, chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục xây dựng và nhân rộng mô hình “Trường học an toàn” phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em với hoạt động: Xác định các nguy cơ gây tai nạn, thương tích trẻ em trong trường học; hướng dẫn cách loại bỏ nguy cơ gây tai nạn, thương tích trẻ em trong trường học; hướng dẫn quy trình triển khai mô hình “Trường học an toàn”, quy trình công nhận trường học đạt tiêu chí “Trường học an toàn”; triển khai đánh giá rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình; đánh giá kết quả thực hiện mô hình.

Cùng với đó, phối hợp với cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của HS, gia đình và cộng đồng về các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, HS. Xây dựng bộ tài liệu tập huấn, tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn về kỹ năng, phương pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, tình nguyện viên và cộng tác viên làm công tác phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường, cơ sở giáo dục.

Riêng về phòng, chống tai nạn đuối nước: Thực hiện Công điện số 641/CĐ-TTg và Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho HS, Bộ GD&ĐT ban hành Chỉ thị 1572/CT-BGDĐT ngày 12/5/2016 về tăng cường giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, HS, sinh viên.

Thời gian tới, Bộ GD&ĐT phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục triển khai một số giải pháp: Phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước đối với trẻ em, HS. Phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng, phương pháp dạy bơi, cứu đuối nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên trong các nhà trường. Phối hợp với Đoàn thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động gia đình, các lực lượng xã hội cùng chung tay phòng, chống tai nạn thương tích đối với HS, trẻ em.

Cuộc thi vẽ tranh 'Những sắc màu cuộc sống' được tổ chức thường niên từ năm 2022. Ảnh: Bình Thanh

Sắc màu cuộc sống từ con mắt trẻ thơ

GD&TĐ - Cuộc thi vẽ tranh 'Những sắc màu cuộc sống' vừa được Alfred Nobel School phối hợp với Ban vận động Mỹ thuật và Ngoại giao văn hóa Việt Nam tổ chức.
Nghi thức đốt hạc giấy tại chùa Daisho-in.Origami vì hòa bình ở Hiroshima 2.

Origami vì hòa bình ở Hiroshima

GD&TĐ - Theo một truyền thuyết cổ xưa của Nhật Bản, người nào gấp được một nghìn hạc giấy Origami thì điều ước của họ sẽ thành hiện thực.