Đầu tư đường cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ theo hình thức BOT

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ theo hình thức Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) và phương án hỗ trợ đầu tư bằng quyền thu phí đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương sau khi kết thúc thời gian thu phí hỗ trợ Dự án đầu tư đường cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận.
Đầu tư đường cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ theo hình thức BOT

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về phương án phân kỳ đầu tư bảo đảm an toàn trong khai thác và hiệu quả đầu tư; cập nhật, tính toán đầy đủ tổng mức đầu tư và phương án tài chính của dự án; xác định chính xác thời gian thu phí và mức hỗ trợ bằng quyền thu phí đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Đồng thời chỉ đạo triển khai dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và các quy định của pháp luật hiện hành.

Theo báo cáo, việc đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ nhằm hoàn chỉnh toàn tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ theo quy hoạch quốc gia. Qua quá trình nghiên cứu, phạm vi dự án có điểm đầu tại nút giao với quốc lộ 80 hiện tại, xã Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long), điểm cuối tại nút giao Chà Và trên quốc lộ 1, xã Đông Bình, huyện Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long).

Dự án được đầu tư theo đường ô tô cao tốc, tốc độ tiết kế 100 km/giờ, quy mô mặt cắt ngang nền đường và bề rộng cầu 17 m. Tĩnh không dân sinh sử dụng các khổ tĩnh không, áp dụng cho các đoạn Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, Trung Lương - Mỹ Thuận đảm bảo đồng bộ cho toàn dự án Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ.