Đang mang thai có được dự thi tuyển viên chức giáo viên?

GD&TĐ - Tôi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Nếu tôi mang thai thì có được tham gia thi tuyển viên chức giáo viên hay không? – Phạm Hồng Thêm (thempt***@gmail.com).
Đang mang thai có được dự thi tuyển viên chức giáo viên?

* Trả lời:

Theo Điều 5 Luật Viên chức quy định về điều kiện của người đăng ký dự tuyển viên chức như sau: Người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức tuyển dụng và có đủ các điều kiện sau đây:

Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi. Đối với ngành nghề đặc biệt, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và có thể trên 45 tuổi nhưng không được quá 50 tuổi;

Đối với các trường hợp đăng ký dự tuyển vào một số ngành nghề đặc biệt mà đang ở độ tuổi từ đủ 15 tuổi trở lên đến dưới 18 tuổi thì thực hiện theo quy định tại Điều 15 và Điều 18 của Nghị định này;

Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng; Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;

Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Căn cứ vào tính chất và đặc điểm chuyên môn nghiệp vụ, cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức hoặc đơn vị được quyền tuyển dụng viên chức có thể bổ sung thêm một số điều kiện khi tuyển dụng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về tuổi tuyển dụng đối với ngành nghề đặc biệt.

Căn cứ vào quy định nêu trên, việc bạn mang thai không ảnh hưởng gì đến việc thi tuyển viên chức giáo viên, miễn là bạn đảm bảo đầy đủ các điều kiện nêu trên và đơn vị tuyển dụng cần tuyển giáo viên có chuyên ngành mà bạn đã được đào tạo tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội.

ThS Nguyễn Trọng Minh - Giám đốc Công ty CP Công nghệ GRAC giới thiệu về công nghệ tại hội thảo.

Quản lý rác thải bằng công nghệ số

GD&TĐ - Thay vì quản lý và thu gom rác cách truyền thống, có thể ứng dụng CN 4.0 xây dựng mạng lưới quản lý và thanh toán online bằng phần mềm Grac.