Đăng ký thông tin thuê bao viễn thông là quy định bắt buộc

Đăng ký thông tin thuê bao viễn thông là quy định bắt buộc

(GD&TĐ)- Chính phủ đã ban hành Nghị định 25/2011/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông, trong đó quy định  từ ngày 1/6/2011, các chủ thuê bao phải có trách nhiệm rõ ràng trong việc đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao viễn thông.

Đăng ký thông tin thuê bao viễn thông là quy định bắt buộc ảnh 1
 

Nghị định quy định rõ, khi giao kết hợp đồng, nếu là thuê bao cá nhân thì có trách nhiệm cung cấp cho doanh nghiệp viễn thông các thông tin như họ tên; ngày, tháng, năm sinh; số, ngày cấp, nơi cấp chứng minh thư nhân dân đối với người có quốc tịch Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người có quốc tịch nước ngoài.

Đối với thuê bao là tổ chức, khi giao kết hợp đồng thì thuê bao viễn thông có trách nhiệm cung cấp cho doanh nghiệp viễn thông các thông tin như tên tổ chức; địa chỉ hoạt động; số, ngày quyết định thành lập; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức; số chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người đứng tên đại diện giao kết hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông...

Quy định về các điểm đăng ký thông tin thuê bao viễn thông phải đáp ứng bốn điều kiện. Một là có địa điểm giao dịch xác định. Hai là có đủ trang thiết bị để lưu giữ và chuyển thông tin thuê bao theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Ba là có nhân viên giao dịch được doanh nghiệp viễn thông tập huấn, đào tạo về quy trình, thủ tục đăng ký thông tin thuê bao. Bốn là đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bên cạnh đó, chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao có trách nhiệm lưu giữ thông tin thuê bao đã đăng ký theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và cung cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Nghị định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6.

Mạnh Thắng