Đang chạy xe trên đường, bất ngờ rắn hổ mang lao tới cuốn vào bánh xe

Khi đang di chuyển giữa đường, hai người đàn ông trên xe đạp đã hoảng hốt vứt xe tháo chạy khi thấy con rắn hổ mang cuốn vào bánh xe.
Đang chạy xe trên đường, bất ngờ rắn hổ mang lao tới cuốn vào bánh xe

Rắn hổ mang cuốn vào bánh xe đạp, 2 người đàn ông bỏ chạy

Theo zingnews.vn