Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Bá Hải - 14/04/2017, 22:42 GMT+7 | Kết nối
Đồng chí Hoàng Trung Hải trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho lãnh đạo Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội Đồng chí Hoàng Trung Hải trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho lãnh đạo Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội

Dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Quang Dương - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư; Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội; Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư…

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Trung Hải trao tặng Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội Cờ thi đua của Chính phủ và bức trướng của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội mang dòng chữ: “Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại";

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Trung Hải biểu dương, chúc mừng và ghi nhận những thành tựu của Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội 30 năm qua; đồng thời nhấn mạnh: Để tạo nên những chuyển động tích cực, xây dựng Thủ đô đẹp về văn hóa, có tầm cao về trí tuệ, phát triển về kinh tế, bên cạnh nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô và sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ hiệu quả của các bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố rất cần sự đóng góp quan trọng, tâm huyết, trí tuệ của đội ngũ trí thức, các giáo sư, nhà giáo, các nhà khoa học từ các trường trong Khối.

 Đồng chí Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi lễ

Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội trong thời gian tới tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu:

Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nhà trường cần gương mẫu, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”;

Thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng các tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới, tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của các cấp ủy và tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ;

Tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, đi đôi với việc rà soát, kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết, thực hiện quy chế dân chủ trong các trường;

Đề cao vai trò, tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy chi bộ trong việc duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; quan tâm bồi dưỡng, phát triển đảng viên, đặc biệt là cán bộ trẻ và sinh viên.

Bám sát tinh thần Nghị quyết Trung ương về xây dựng đội ngũ trí thức, về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, các nhà trường tiếp tục phấn đấu xây dựng, phát triển trường trở thành những trung tâm khởi nghiệp, ứng dụng tiên tiến, đào tạo đa cấp, đa ngành, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, đất nước; Đẩy mạnh việc liên kết giữa các trường, các doanh nghiệp trong vùng Thủ đô và cả nước;

Phát triển, nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong nhà trường. Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, phát huy hơn nữa trí tuệ, sự sáng tạo của đội ngũ trí thức, đóng góp thiết thực, hiệu quả hơn các giải pháp, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc trong xã hội, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời gian tới.

Quan tâm, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên các trường ĐH, CĐ. Phát huy hơn nữa vai trò của tổ cộng tác viên dư luận xã hội, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, định kỳ tổ chức đối thoại với cán bộ, đảng viên, giảng viên các tổ chức cơ sở đảng về những vấn đề mà tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, sinh viên quan tâm, nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên góp phần ổn định tình hình chính trị trong nhà trường.

Đẩy mạnh hoạt động của công tác dân vận, tăng cường kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đưa việc thực hiện dân chủ ở cơ sở vào nền nếp, có chiều sâu, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường, hướng hoạt động của từng trường theo kịp, bắt nhịp với hoạt động chung của Thành phố. Tiếp tục củng cố, đổi mới hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong các trường ĐH, CĐ; tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội; coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện và nghiêm túc xử lý các biểu hiện tiêu cực.

Nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên, giảng viên. Đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, đặc biệt là sinh viên; phòng, chống tiêu cực, quan liêu trong thực thi nhiệm vụ đối với từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; gắn thực hiện cải cách hành chính với xây dựng cơ quan văn hoá, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các nhà trường và toàn xã hội.

30 năm xây dựng và phát triển, công tác xây dựng Đảng trong các trường ĐH, CĐ của thành phố đã không ngừng lớn mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Từ 29 tổ chức cơ sở đảng ban đầu, đến nay Đảng bộ Khối đã có 67 tổ chức cơ sở đảng, trên 15.000 đảng viên, sinh hoạt tại gần 1.200 chi bộ và đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở. Tham gia sinh hoạt trong Đảng bộ Khối là các cơ sở Đảng của 44 trường ĐH, HV, 22 trường CĐ với trên 4.000 giáo sư và phó giáo sư, tiến sĩ và tiến sĩ khoa học, hơn 9.000 thạc sĩ, gần 12.000 cử nhân, kỹ sư và tương đương, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và cả nước.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm