Đàn ông có đẻ đâu mà đòi hưởng chế độ thai sản?

Một nhân viên (Công ty Nhật Việt, TP HCM) thắc mắc: “Công ty có một nam nhân viên không lập gia đình nhưng xin một đứa con nuôi. Vừa rồi, anh làm đơn xin nghỉ hộ sản nhưng phòng nhân sự không chấp nhận với lý do đàn ông không thể đẻ nên làm gì có chuyện được hưởng chế độ thai sản”.
Đàn ông có đẻ đâu mà đòi hưởng chế độ thai sản?
Đàn ông có đẻ đâu mà đòi hưởng chế độ thai sản?

Ông Hoàng Ngọc Vinh, phó giám đốc công ty, trả lời: Chúng tôi sẽ kiểm tra, phòng nhân sự trả lời như vậy là chưa đúng. Công ty sẽ rà soát, nếu có trường hợp lao động nam xin con nuôi thì sẽ làm thủ tục để họ được hưởng chế độ thai sản theo đúng quy định của pháp luật lao động và Luật BHXH.

Theo nld.com.vn