Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Đảm bảo chế độ cho cán bộ công đoàn giáo dục

Lập Phương - 16/11/2018, 10:00 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Trong đó, cán bộ công đoàn không chuyên trách được tham dự các hội nghị, hội thảo, tập huấn hoặc tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do công đoàn cấp trên triệu tập, được hưởng nguyên lương và chế độ công tác phí theo quy định do cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục cùng cấp chi trả.

Cán bộ công đoàn không chuyên trách tham gia Ban Chấp hành công đoàn được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; được giảm định mức giờ dạy theo Thông tư số 08/2016/TT- BGDĐT của Bộ GD&ĐT, hướng dẫn của Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục để hoạt động công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn.

Khi quyết định buộc thôi việc, cho thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, điều động, thuyên chuyển công tác đối với ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục, thủ trưởng cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục cùng cấp phải thỏa thuận bằng văn bản với Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp; đối với Chủ tịch Công đoàn cơ sở phải được Công đoàn Giáo dục tỉnh thỏa thuận bằng văn bản.

Cán bộ công đoàn giáo dục chuyên trách do công đoàn trả lương được hưởng các quyền lợi về khen thưởng, phúc lợi tập thể như cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan giáo dục nơi cán bộ, công chức, viên chức đó đang làm việc.

Khi thôi làm cán bộ chuyên trách công đoàn (trừ trường hợp bị kỷ luật) được thủ trưởng cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục cùng cấp phải có trách nhiệm bố trí công tác lại trong ngành Giáo dục.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm