Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Đắk Lắk: Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và thực hiện kế hoạch giáo dục

08/04/2020, 22:07 GMT+7 | Giáo dục
Ngành GD&ĐT Đắk Lắk đã điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020Ngành GD&ĐT Đắk Lắk đã điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020

Trước hết, việc điều chỉnh nội dung dạy học, các trường chỉ đạo các tổ chuyên môn nghiên cứu kỹ hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học tại Công văn số 1113 để tổ chức xây dựng phân phối chương trình, kế hoạch dạy học từng môn học đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, cụ thể.

Đối với các bộ môn đã có hướng dẫn cụ thể, việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện đúng theo hướng dẫn. Đối với các môn học thực hiện theo chương trình nâng cao, các trường chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng phù hợp với đặc thù của môn học...

Đối với việc đánh giá kết quả học tập, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện theo Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình đối với cơ sở GDPT, GDTX trong thời gian HS nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020.

Việc dạy học qua internet, trên truyền hình thực hiện nội dung kiểm tra thường xuyên, khi HS đi học trở lại sẽ tổ chức kiểm tra định kỳ theo đúng quy định.

Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản theo Công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT và các nội dung “Không dạy”, “Không làm”, “Không thực hiện”, “Khuyến khích học sinh tự học” theo hướng dẫn tại Công văn 1113.

Về hình thức tổ chức dạy học cần căn cứ Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT và Công văn 388 của Sở GD&ĐT, các trường chủ động lựa chọn hình thức dạy học phù hợp để tổ chức dạy học bài mới theo chương trình các môn học đã điều chỉnh…

Về bài giảng điện tử, tư liệu, học liệu, các đơn vị chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn chủ động xây dựng bài giảng; trao đổi, chia sẻ bài giảng, tư liệu, học liệu giữa các cá nhân, giữa các nhà trường, các địa phương để rút ngắn thời gian soạn bài và nâng cao chất lượng bài dạy của mỗi GV. Tích cực tìm kiếm, tham khảo, sử dụng các nguồn bài giảng, học liệu trên internet, trên truyền hình…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm