Đa số các cơ sở GD đều có trang Fanpage định hướng tư tưởng, đạo đức, lối sống HSSV

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại hội nghị
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh: Công tác quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án đã được Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn, các bộ, ngành, địa phương, các Sở GD&ĐT, các cơ sở đào tạo triển khai nghiêm túc thông qua việc xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng tài liệu, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, cộng tác viên.

Nhiều Sở GD&ĐT, trường đại học đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thành các chương trình, kế hoạch hoạt động trong các năm học, gắn công tác giáo dục LTCMĐĐLS với việc thực hiện 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp trọng tâm của ngành Giáo dục.

Cùng với đó, các hoạt động tuyên truyền về giáo dục LTCMĐĐLS được đẩy mạnh, hình thức triển khai phong phú, sinh động. Việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục LTCMĐĐLS cho HSV được triển khai mạnh mẽ.

Cùng với tiến trình đổi mới chương trình giáo dục, ngành Giáo dục đã thực hiện lồng ghép, tích hợp các nội dung "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", giáo dục kỹ năng sống vào chương trình giáo dục nhằm định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của HSSV.

Đa số các cơ sở giáo dục, cấp Đoàn đều có trang Fanpage, các nhóm (Gruop) HSSV trên mạng xã hội nhằm thường xuyên tuyên truyền, định hướng, tương tác để nắm tình hình tư tưởng, đạo đức, lối sống của HSSV trên môi trường mạng; việc xây dựng và triển khai Bộ quy tắc ứng xử văn hóa đối với cán bộ, nhà giáo và HSSV được nhiều cơ sở giáo dục thực hiện, đạt kết quả bước đầu.

Cũng theo Thứ trưởng, vai trò của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong giáo dục LTCMĐĐLS cho thanh thiếu nhi, HSSV ngày càng được phát huy hiệu quả. Công tác phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong giáo dục lý tưởng cách mạng, định hướng tư tưởng đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên, HSSV được tăng cường, phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình và xã hội trong việc chăm sóc và giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục rà soát kế hoạch triển khai nhóm nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu tại Quyết định 1501 của đơn vị. Tăng cường kểm tra, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, phối hợp, thông tư liên tịch đã được ký kết.

Đồng thời tăng cường công tác định hướng, nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong học sinh thông qua internet, mạng xã hội. Triển khai thực hiện tốt Quyết định số: 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học".

Mặt khác tăng cường xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng chống bạo, lực học đường và tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng.

Messi chính thức chia tay PSG

Messi chính thức chia tay PSG

GD&TĐ - Tháng ngày phiêu lưu của siêu sao Lionel Messi tại đội chủ sân Công viên các Hoàng tử đã chính thức khép lại.