Đà Nẵng thiết lập 2 vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19

BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng đã ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với Chung cư A3 Vũng Thùng, Chung cư B1 số 119 Vân Đồn (phường Nại Hiện Đông, quận Sơn Trà) và thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).
Nhân viên y tế đang lấy thông tin của người dân Nại Hiên Đông.
Nhân viên y tế đang lấy thông tin của người dân Nại Hiên Đông.

Ngày 13/8, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đã ra 2 quyết định áp dụng biện pháp cách ly khu vực để phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, quyết định 188 của BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với Chung cư A3 Vũng Thùng và Chung cư B1 số 119 Vân Đồn (phường Nại Hiện Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Bên cạnh đó, BCĐ cũng ra quyết định 189 về việc thiết lập vùng cách ly y tế với thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), ranh giới ½ tổ 6, tổ 7 và tổ 8 của thôn Yến Nê: phía Đông giáp đường liên thôn Cẩm Nê đi Nam Sơn; phía Tây giáp thôn Thạch Bồ; phía Nam giáp thôn La Bông; phía Bắc giáp thông Cẩm Nê.

Việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với 2 khu vực trên nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế kể từ 10 giờ ngày 13/8 đến 10 giờ ngày 27/8 và có thể gia hạn thêm theo Điểm b, khoản 4 điều 9 của nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ.