Đà Nẵng: Công bố danh mục SGK lớp 1, lớp 2 và lớp 6

GD&TĐ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã ký quyết định phê duyệt danh mục SGK lớp 1, lớp 2 và lớp 6 dùng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP từ năm học 2021 - 2022.
Sinh hoạt CLB tiếng Anh lớp 2, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Sinh hoạt CLB tiếng Anh lớp 2, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Theo đó, 8 đầu sách của bộ SGK lớp 1 sử dụng trong các trường tiểu học của TP Đà Nẵng được lựa chọn từ nhiều bộ sách, trong đó chủ yếu của NXB Giáo dục. Cụ thể: Có 4 đầu sách của NXB Giáo dục Việt Nam, được chọn từ Bộ Kết nối tri thức và cuộc sống, gồm: Sách Tiếng Việt 1 do ông Bùi Mạnh Hùng Tổng chủ biên kiêm chủ biên; Sách Toán 1 do ông Hà Huy Khoái Tổng chủ biên; Sách Tự nhiên và xã hội do ông Vũ Văn Hùng Tổng chủ biên, Sách Âm nhạc do bà Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên). Có 2 đầu sách của NXB Giáo dục, được chọn từ bộ Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, gồm: Sách Mỹ thuật do tác giả Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung đồng chủ biên, Sách hoạt động trải nghiệm do bà Đinh Thị Kim Thoa chủ biên. Có 2 đầu sách được chọn từ bộ sách Cánh diều của NXB Đại học sư phạm, gồm Đạo đức do tác giả Lưu Thu Thủy Tổng chủ biên kiêm chủ biên và Giáo dục thể chất do tác giả Đặng Ngọc Quang Tổng chủ biên kiêm chủ biên. 

8 đầu SGK của bộ SGK lớp 2 sử dụng trong các trường tiểu học của TP Đà Nẵng được lựa chọn từ 3 bộ sách. Cụ thể: có 4 đầu sách được lựa chọn từ bộ Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục Việt Nam, gồm: Sách Tiếng Việt do ông Bùi Mạnh Hùng Tổng chủ biên, Toán 2 do tác giả Hà Huy Khoái Tổng chủ biên, Tự nhiên và xã hội do tác giả Vũ Văn Hùng Tổng chủ biên, Âm nhạc do tác giả Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính đồng Tổng chủ biên kiêm chủ biên.

Có 2 đầu sách lớp 2 được lựa chọn từ bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm, gồm Đạo đức do ông Trần Văn Thắng Tổng chủ biên và Giáo dục thể chất do tác giả Lưu Quang Hiệp Tổng chủ biên.  2 đầu sách còn lại được lựa chọn từ bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục Việt Nam, gồm Mỹ thuật do tác giả Nguyễn Xuân Tiếng, Nguyễn Thị Nhung đồng chủ biên và Hoạt động trải nghiệm do tác giả Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên đồng chủ biên. 

13 đầu SGK lớp 6 sử dụng trong các trường THCS của TP Đà Nẵng được lựa chọn từ 4 bộ SGK. Trong đó, có 6 đầu sách được chọn từ bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống của NXB Giáo dục Việt Nam, gồm: Toán tập 1 và Toán tập 2 do tác giả Hà Huy Khoái Tổng chủ biên, Giáo dục công dân do bà Nguyễn Thị Toan Tổng chủ biên, Khoa học tự nhiên do ông Vũ Văn Hùng Tổng chủ biên, Địa lý và Lịch sử do tác giả Vũ Minh Giang Tổng chủ biên, Tin học do tác giả Nguyễn Chí Công Tổng chủ biên, Âm nhạc do tác giả Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính đồng Tổng chủ biên.

Có 4 đầu sách lớp 6 được lựa chọn từ bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục Việt Nam, gồm Ngữ văn tập 1 và Ngữ văn tập 2 do bà Nguyễn Thị Hồng Nam chủ biên, Công nghệ do ông Bùi Văn Hồng Tổng chủ biên, Mỹ thuật 6 do tác giả Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Xuân Tiên đồng Tổng chủ biên và Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp do tác giả Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên đồng Tổng chủ biên. 

Sách Giáo dục thể chất lớp 6, Hội đồng chọn sách SGK TP Đà Nẵng chọn sách của bộ sách Cánh diều do tác giả Lưu Quang Hiệp Tổng chủ biên, NXB ĐH Sư phạm. 

Riêng SGK Tiếng Anh, có 3 đầu sách được phê duyệt, các trường tùy theo điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ GV để lựa chọn sử dụng, gồm: Tiếng Anh i-Learn Smart World do tác giả Võ Đại Phúc Tổng chủ biên của NXB ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh, sách Tiếng Anh 6 tập 1 và tiếng Anh 6 tập 2 do tác giả Hoàng Văn Vân Tổng chủ biên của NXB Giáo dục Việt Nam. 

Ảnh minh họa ITN.

Xuất khẩu giáo dục

GD&TĐ - Những năm gần đây, Việt Nam có chuyển động tích cực về thu hút sinh viên quốc tế.